Zarząd Powiatu Kartuskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zleconego zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w 2017 roku.

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 listopada 2016 r. do godz. 15:30 w Starostwie Powiatowym w Kartuzach przy ul. Gdańskiej 26 w pokoju nr 17 bądź przesyłać na adres: Starostwo Powiatowe w Kartuzach, ul. Dworcowa 1, 83-300 Kartuzy. Liczy się data wpływu dokumentacji do Starostwa Powiatowego w Kartuzach. Oferty złożone, przesłane lub takie które wpłynęły po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Poniżej zamieszczamy ogłoszenie konkursowe i wzór oferty.

Ogłoszenie o konkursie

Wzór oferty

 

 

Wytworzył:
Aleksandra Kuczkowska
(2016-10-27)
Udostępnił:
Kozioł Aleksandra
(2016-10-27 13:45:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Kozioł Aleksandra
(2016-10-27 13:53:14)