Nabór członków do komisji konkursowej do opiniowana ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Kartuskiego w 2018 roku

Zarząd Powiatu Kartuskiego ogłasza nabór na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2018 roku pod nazwą „Dofinansowanie przez Samorząd Powiatu wkładu własnego organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego do projektów współfinansowanych ze środków funduszy europejskich i innych źródeł zewnętrznych z wyłączeniem konkursów gminnych”.
 
Szczegółowe warunku naboru oraz wzór formularza zgłoszeniowego znajdują się w załącznikach.
 
 
Wytworzył:
Natalia Litwin
(2018-07-20)
Udostępnił:
Kozioł Aleksandra
(2018-07-20 09:36:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Kozioł Aleksandra
(2018-07-20 10:14:13)