Interpelacje i zapytania radnych

Interpelacja radnego Pana Eugeniusza Pryczkowskiego z dnia 3.12.2021 r. dot. zaprojektowania oświetlenia przy powstającym obelisku w Baninie- O.0003.24.2021

Treść interpelacji

Pismo skierowane do Burmistrza Gminy Żukowo w sprawie złożonej interpelacji

Interpelacja radnego Pana Mirosława Żeromskiego z dnia 5.11.2021 r. w sprawie podjęcia działań w zakresie ul. Żukowskiej pomiędzy Lniskami a Przyjaźnią- O.0003.23.2021

Treść interpelacji

Odpowiedź Starosty na interpelację

Interpelacja radnego Pana Andrzeja Bystrona z dnia 5.11.2021 r. dot. przygotowania projektu uchwały w sprawie wycinki drzew, które usytuowane są bezpośrednio przy jezdni- O.0003.22.2021, ustny wniosek randnej Mirosławy Lehman w sprawie przeglądu znakowania dróg powiatowych oraz radnego Andrzeja Leyka w sprawie zakupu sprzętu do wycinki krzewów przy drogach

Treść interpelacji

Odpowiedź na ww. interpelację z uwzględnieniem ustnych wniosków radnych Mirosławy Lehman oraz Andrzeja Leyka z dnia 5.11.2021 r.

Odpowiedź na ustny wniosek Pana Andrzeja Bystrona z dnia 27 sierpnia 2021 r. w sprawie rekrutacji do placówek oświatowych - O.0003.21.2021

Treść odpowiedzi

Odpowiedź na ustny wniosek Pana Jerzego Grzegorzewskiego z dnia 27 sierpnia 2021 r. w sprawie terminów załatwiania spraw przez Wydział Geodezji - O.0003.20.2021

Treść odpowiedzi

Odpowiedź na ustny wniosek Pana Eugeniusza Pryczkowskiego z dnia 27 sierpnia 2021 r. w sprawie naprawienia nawierzchni drogi pod wiaduktem kolejowym w m. Barniewice - O.0003.19.2021

Treść odpowiedzi

Odpowiedź na ustny wniosek Pani Mirosławy Lehman z dnia 27 sierpnia 2021 r. w sprawie zmian w regulaminie organizacyjnym ZDP w Kartuzach - O.0003.18.2021

Treść odpowiedzi (zał. 1, reg, schemat org.)

Odpowiedź na ustny wniosek Pana Jacka Miąskowskiego z dnia 25 sierpnia 2021 r. w sprawie umożliwienia osobom i zespołom korzystanie z hali sportowej przy Powiatowym Zespole Szkół w Przodkowie - O.0003.17.2021

Treść odpowiedzi

Wniosek z dnia 17.08.2021 r.Pani Ewy Gruczy i Pana Stanisława Smentocha w sprawie dokonania wycinki przydrożnych krzewów rosnących wzdłuż drogi powiatowej Lemany-Sulęczyno - O.0003.15.2021

Treść wniosku

Odpowiedź w sprawie O.0003.15.2021 na ww. wniosek radnych.

Interpelacja Pani Ewy Gruczy i Stanisława Smentocha w sprawie podjęcia działań w celu usunięcia czterech drze przy drodze nr 1912G w Gowidlinie- O.0003.14.2021

Treść interpelacji i załącznik

Pismo Starosty skierowane do G. Stachowiaka w ww. sprawie.

Odpowiedź na interpelacje.

Interpelacja Pana Jerzego Grzegorzewskiego z dnia 21.06.2021 r. dot. wykonania poboczy przy drodze powiatowej nr 1918G - O.0003.13.2021

Odpowiedź (O.0003.13.2021) na interpelację Pana Jerzego Grzegorzewskiego z dnia 21.06.2021 r.

Interpelacja Pana Jerzego Grzegorzewskiego z dnia 21.06.2021 r. dot. wykonania poboczy przy drodze powiatowej nr 1918G

Odpowiedź na ustny wniosek Pana Jerzego Ropla z dnia 25 maja 2021 r. dot. ilości zaszczepionych mieszkańców powiatu kartuskiego - O.0003.12.2021

Odpowiedź (O.0003.12.2021) na ustny wniosek Pana Jerzego Ropla z dnia 25 maja 2021 r. dot. ilości zaszczepionych mieszkańców powiatu kartuskiego

Uzupełnienie odpowiedzi na ustny wniosek Pana Jerzego Ropla w sprawie jw.

Odpowiedź na ustny wniosek Pana Edmunda Kwidzińskiego z dnia 27 maja 2021 r. dot. możliwości utrzymania obecnej lokalizacji punktu krwiodawstwa w Kartuzach - O.0003.11.2021

Odpowiedź O.00031.11.2021 na ustny wniosek Pana Edmunda Kwidzińskiego z dnia 27 maja 2021 r.

Interpelacja Pana Eugeniusza Pryczkowskiego z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie współpracy z sektorem NGO - O.0003.10.2021 r.

Odpowiedź na interpelację Pana Eugeniusza Pryczkowskiego z dnia 27 maja 2021 r.

Interpelacja Pana Eugeniusza Pryczkowskiego z dnia 27 maja 2021 r.

Odpowiedź na ustny wniosek z dnia 30.04.2021 r. Pana Andrzeja Bystrona dot. podjętej współpracy ze stowarzyszeniem ,,Pomorskie w Unii Europejskiej" - O.0003.9.2021

Odpowiedź (O.0003.9.2021) na ustny wniosek z dnia 30.04.2021 r. Pana Andrzeja Bystrona dot. podjętej współpracy ze stowarzyszeniem ,,Pomorskie w Unii Europejskiej"

Odpowiedź na ustne zapytanie Pana Mirosława Żeromskiego z dnia 30.04.2021 r. w sprawie wydania przez Wydział Budownictwa opinii na temat przebudowy ul. Pszennej w Baninie - O.0003.8.2021

Odpowiedź (O.0003.8.2021) na ustne zapytanie Pana Mirosława Żeromskiego w sprawie wydania przez Wydział Budownictwa opinii na temat przebudowy ul. Pszennej w Baninie

Odpowiedź na ustne wnioski Pana Jerzego Ropla dot. możliwości pomocy finansowej Komendzie Powiatowej Policji w Kartuzach- O.0003.7.2021

Uzupełnienie odpowiedzi (O.0003.7.2021) na wniosek Pana Jerzego Ropla dot. możliwości pomocy finansowej Komendzie Powiatowej Policji w Kartuzach

Odpowiedź (O.0003.7.2021) na ustne wnioski Pana Jerzego Ropla dot. możliwości pomocy finansowej Komendzie Powiatowej Policji w Kartuzach

Odpowiedź na ustny wniosek Pana Mirosława Szutenberga dot. monitorowania możliwości połączenia ścieżek rowerowych na terenie powiatu kartuskiego - O.0003.6.2021

Odpowiedź (O.0003.6.2021) na ustny wniosek Pana Mirosława Szutenberga dot. monitorowania możliwości połączenia ścieżek rowerowych na terenie powiatu kartuskiego

Pismo skierowane do Pomorskiego Oddziału NFZ w związku z ustnym wnioskiem Pana Jerzego Ropla dot. możliwości modyfikacji umowy szpitala z nfz - O.0003.5.2021

Pismo skierowane do Pomorskiego Oddziału NFZ w związku z ustnym wnioskiem Pana Jerzego Ropla dot. możliwości modyfikacji umowy szpitala z nfz

Odpowiedź (O.0003.5.2021) na ustny wniosek Pana Jerzego Ropla z dnia 26.03.2021 r. dot. możliwości modyfikacji umowy szpitala z NFZ

Odpowiedź na ustne zapytanie Pani Mirosławy Lehman dot. planowanych do realizacji w latach 2022 i 2023 uproszczonych planów urządzenia lasów - O.0003.4.2021

Odpowiedź (O.0003.4.2021) na ustne zapytanie Pani Mirosławy Lehman dot. planowanych do realizacji w latach 2022 i 2023 uproszczonych planów urządzenia lasów - O.0003.4.2021

Odpowiedź na ustne zapytanie Pana Pawła Kowalewskiego dot. działań podejmowanych w Stowarzyszeniu Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot

Odpowiedź na ustne zapytanie Pana Pawła Kowalewskiego dot. działań podejmowanych w Stowarzyszeniu Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot (zał.)

Odpowiedź na ustne zapytanie Pana Edmunda Kwidzińskiego z dnia 29.01.2021 r. w sprawie modernizacji wiaduktu nad torami w ciągu drogi powiatowej w m. Niestępowo - O.0003.3.2021

Odpowiedź (O.0003.3.2021) na ustne zapytanie Pana Edmunda Kwidzińskiego z dnia 29.01.2021 r.

Odpowiedź na ustne zapytanie Pana Eugeniusza Pryczkowskiego z dnia 29.01.2021 r. w sprawie przebudowy drogi powiatowej na odcinku Tuchom-Barniewice - O.0003.2.2021

Odpowiedź (O.0003.2.2021) na ustne zapytanie Pana Eugeniusza Pryczkowskiego z dnia 29.01.2021 r. w sprawie przebudowy drogi powiatowej na odcinku Tuchom-Barniewice

Odpowiedź na ustne zapytanie radnych Pani Mirosławy Lehman, Pana Andrzeja Bystrona i Pana Eugeniusza Pryczkowskiego w sprawie nowego witacza - O.0003.1.2021

Odpowiedź (O.0003.1.2021) na ustne zapytanie radnych Pani Mirosławy Lehman, Pana Andrzeja Bystrona i Pana Eugeniusza Pryczkowskiego w sprawie nowego witacza postawionego przy drodze w kierunku Gdańska

Zapytanie radnych Ewy Grucza, Stanisława Smentocha i Piotra Zengerskiego z dnia 28.01.2021 r. w sprawie etapu realizacji montażu sygnalizacji świetlnej w centrum Gowidlina - O.0003.5.2020/2021

Odpowiedź (O.0003.5.2020/2021) na zapytanie radnych Ewy Gruczy, Stanisława Smentocha oraz Piotra Zengerskiego w spr. etapu realizacji montażu sygnalizacji świetlnej w centrum Gowidlina (zał. )

Zapytanie radnych Ewy Grucza, Stanisława Smentocha i Piotra Zengerskiego z dnia 28.01.2021 r. w sprawie etapu realizacji montażu sygnalizacji świetlnej w centrum Gowidlina

Wytworzył:
Udostępnił:
Pleszek Przemysław
(2018-11-26 12:10:05)
Ostatnio zmodyfikował:
Kleina Hanna
(2021-12-15 13:04:03)