Bogdan Łapa - Starosta

Piotr Fikus - Wicestarosta

Janina Kwiecień - członek Zarządu

Iwona Formela - członek Zarządu

Andrzej Leyk - członek Zarządu