W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Kartuzach
ul. Dworcowa 1
83-300 Kartuzy

tel. (+48) 58 685 33 43
(+48) 58 681 00 32
(+48) 58 681 03 28

fax
(+48) 58 681 36 43
e-mail: powiat@kartuskipowiat.pl
adres skrytki ePUAP: /g4qev39s66/SkrytkaESP

serwis www
: kartuskipowiat.com.pl

NIP: 589-16-38-355
REGON: 19168645

Rejestry, ewidencje i archiwa prowadzone w Starostwie Powiatowym w Kartuzach

Wydział Komunikacji

 1. Rejestr zatwierdzeń stałych i czasowych organizacji ruchu.
 2. Rejestr wniosków i wydawanych licencji na wykonywanie krajowego drogowego transportu rzeczy.
 3. Rejestr wniosków i wydanych licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego.
 4. Rejestr zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym.
 5. Rejestr wniosków i wydanych licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy.
 6. Rejestr wniosków i wydanych licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego samochodem osobowym.
 7. Rejestr wniosków i wydanych licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego pojazdem samochodowym pow 7 osób a nie więcej niż 9.
 8. Rejestr zezwolenia na wykonywanie regularnych- specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym.
 9. Rejestr zezwoleń na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego osób/ rzeczy.
 10. Rejestr ewidencji kierowców.
 11. Rejestr ewidencji osób bez uprawnień do kierowania pojazdami.
 12. Rejestr zatwierdzeń stałej i czasowej organizacji ruchu.
 13. Rejestr instruktorów nauki jazdy.
 14. Rejestr ewidencyjny OSK.
 15. Rejestr instruktorów nauki jazdy.
 16. Spis zdawczo- odbiorczy akt kat. A,B, BE.
 17. Spis zdawczo odbiorczy dokumentacji niearchiwalnej.

Wydział Geodezji

 1. Baza danych ewidencji gruntów i budynków (EGiB).
 2. Baza geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT).
 3. Baza danych obiektów topograficznych o szczegółowości zapewniającej tworzenie standardowych opracowań kartograficznych w skalach 1:500 – 1:5000 prowadzona dla terenów miast oraz zwartych zabudowanych i przeznaczonych pod zabudowę obszarów wiejskich (BDOT500).
 4. Rejestr cen  nieruchomości (RCN).
 5. Baza danych szczegółowych osnów geodezyjnych (BDSOG);

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

 1. Rejestr mienia Powiatu Kartuskiego.
 2. Rejestr mienia Skarbu Państwa.


Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska

1)      Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach, o których mowa w art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 i Nr 115, poz. 1129; z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 233, poz. 1957; z 2003 r. Nr 7, poz. 78), posiadanych w zakresie właściwości starosty – w systemie elektronicznym.
2)      Rejestr wydanych kart wędkarskich – w systemie zeszytowym.
3)      Rejestr sprzętu pływającego, wykorzystywanego do amatorskiego połowu ryb – w systemie zeszytowym.
4)      Rejestr sprzętu pływającego, wykorzystywanego do rybactwa – w systemie zeszytowym.
5)      Rejestr przetrzymywanych, uprawianych i hodowanych roślin lub zwierząt, ich części i produktów pochodnych, podlegających ograniczeniom na podstawie umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita jest stroną – w systemie elektronicznym.

Wydział Budownictwa

 1. Rejestr pism przychodzących.
 2. Rejestr pism wychodzących min. korespondencja dot. zgłoszeń robót budowlanych, zaświadczenia dot. pozwoleń na budowę.
 3. Rejestr pozwoleń na budowę.
 4. Rejestr zawiadomień COVID – 19.
 5. Rejestr nośników z projektami złożonymi elektronicznie.
 6. Rejestr zaświadczeń o przyjęciu zgłoszenia robót budowlanych.
 7. Rejestr pozwoleń na rozbiórki.
 8. Rejestr przeniesień decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zaświadczeń o przyjęciu zgłoszenia robót budowlanych.
 9. Rejestr zgłoszeń i pozwoleń na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego.
 10. Rejestr odstępstw od przepisów techniczno – budowlanych.
 11. Rejestr wydanych dzienników robót budowlanych.
 12. Rejestr wydanych zaświadczeń o samodzielności lokalu.
 13. Rejestr zaświadczeń o dodatku mieszkaniowym.
 14. Rejestr zezwoleń na wydanie decyzji na realizację inwestycji drogowej (ZRID).
 15. Rejestr decyzji o stwierdzeniu wygaśnięcia decyzji o pozwoleniu na budowę.
 16. Rejestr uchyleń decyzji na wniosek PINB.
 17. Rejestr uchyleń.
 18. Rejestr udostępnień akt.
 19. Rejestr udostępnień informacji publicznej.
 20. Rejestr pozwoleń na użytkowanie.
 21. Rejestr samowoli budowlanych.
 22. Rejestr Zespołu Opiniowania Dokumentacji.
 23. Archiwalne rejestry wydanych pozwoleń na budowę, pozwoleń na użytkowanie, Ewidencji ruchu budowlanego w gospodarce nie uspołecznionej, ewidencja rozpoczynanych obiektów budowlanych, ewidencja oddanych do użytkowania obiektów budowlanych, protokoły przekazanych dokumentów - przekazane przez Gminy Kartuzy, Żukowo, Stężyca, Somonino, Sierakowice, Chmielno (wersja papierowa, elektroniczna).

Wydział Edukacji, Kultury i Promocji

 1. Ewidencja szkół i placówek niepublicznych.
 2. Rejestr zaświadczeń o wyniku postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego.
 3. Rejestr decyzji o odmowie wpisu do rejestru niepublicznych placówek oświatowych.


Wydział Organizacyjny

 1. Rejestr uchwał Zarządu Powiatu Kartuskiego.
 2. Rejestr uchwał Rady Powiatu Kartuskiego.
 3. Rejestr interpelacji i wniosków Rady Powiatu Kartuskiego.
 4. Rejestr Zarządzeń Starosty Kartuskiego.
 5. Rejestr skarg i wniosków.
 6. Elektroniczny dziennik korespondencyjny przesyłek 
   wychodzących.
 7. Dziennik korespondencji przychodzącej.
 8. Centralny Rejestr Umów (CRU).
 9. Rejestr – książka kontroli.
 10. Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej.
 11. Ewidencja stowarzyszeń działających na terenie powiatu.
 12. Rejestr osób podlegających kwalifikacji wojskowej – w systemie 
   zeszytowym.
 13. Rejestr rzeczy znalezionych – w systemie zeszytowym.
 14. Wykaz spisów zdawczo-odbiorczych akt.
 15. Spisy zdawczo-odbiorcze akt przechowywanych w archiwum.
 16. Spisy akt przekazanych do Archiwum Państwowego.
 17. Spisy akt przekazanych na makulaturę.
 18. Ewidencja wypożyczeń akt z archiwum,

Wydział Rozwoju, Inwestycji, Remontów i Zamówień Publicznych

 1. Rejestr wniosków o wszczęcie postępowania o zamówienie publiczne.
 2. Rejestr zamówień klasycznych.
 3. Rejestr zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi.
 4. Ewidencja wszystkich wydatków Starostwa Powiatowego w Kartuzach poprzez rejestrację wniosków – zapotrzebowań, rachunków i faktur oraz ich segregowanie według grup zakupowych.

Powiadom znajomego