W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Tablica ogłoszeń

RSS XML

OBWIESZCZENIE Starosty Kartruskiego o wygaszeniu decyzji o rejestracji pojazdów

OBWIESZCZENIE STAROSTY KARTUSKIEGO z dnia 10 maja 2024 r. Na podstawie art. 49 oraz art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.) w związku z art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży...

Obwieszczenie Dyrektora Regionalngo Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku

w sprawie udzielenia Gminie Kartuzy pozwolenia wodnoprawnego na likwidację i wykonanie urządzeń wodnych oraz na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych za pomocą wylotów do Jeziora Karczemnego, a także na długotrwałe obniżenie zwierciadła poziomou wody podziemnej w ramach inwestycji pn. "Budowa dwupoziomowego skrzyżowania linii kolejowych nr 214...

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Gdańsku

w sprawie wszczęcia postępowania na wniosek Stowarzyszenia Właścicieli Nieruchomości na osiedlu Danielowa Dolina w miejscowości Nowe Czaple, gm. Stężyca, w przedmiocie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do ziemi za pośrednictwem studni chłonnych.

Obwieszczenie Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

w sprawie utrzymania w mocy decyzji nr KUZ.4219.44.2024.RB z dnia 30.04.2024 r. Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wód Polskich o wydaniu pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych oraz odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych w związku z budową obwodnicy Kartuz - Etap II.

Ogłoszenie I Ns 305/23

„Referendarz Sądowy w Sądzie Rejonowym w Kartuzach, I Wydziale Cywilnym w sprawie I Ns 305/23 wydał postanowienie zezwalające wnioskodawcom Sławomirowi Fierke, i Monice Sałek na złożenie do depozytu sądowego kwoty 2 (dwóch) groszy tytułem wierzytelności zabezpieczonej hipoteką umowną łączną zwykłą, ustanowioną na rzecz   na nieruchomości położonej...

OBWIESZCZENIE Starosty Kartuskiego nr GN.683.62.2023.DN z dnia 20 maja 2024 r. o możliwości zapoznania się z treścią operatu szacunkowego

OBWIESZCZENIE Starosty Kartuskiego nr GN.683.62.2023.DN z dnia 20 maja 2024 r. o możliwości zapoznania się z treścią operatu szacunkowego z dnia 16 kwietnia 2024 r. dotyczącego prowadzonego postępowania administracyjnego w przedmiocie ustalenia wysokości odszkodowania za prawo własności nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków...