W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Uchwały Rady

uchwała nr: LIX/552/2024
uchwała nr LIX/552/2024
jakiego organu Rady Powiatu
z dnia
w sprawie powierzenia Gminie Żukowo prowadzenia zadania w zakresie zarządzania odcinkiem drogi powiatowej nr 1901G, zlokalizowanej na terenie Gminy Żukowo w zakresie realizacji zadania pt. ,,Budowa zatoki kiss&ride przy Szkole Podstawowej na ul. Lotniczej w Baninie”
uchwała nr: LIX/551/2024
uchwała nr LIX/551/2024
jakiego organu Rady Powiatu
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie na rzecz Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Sierakowicach zabudowanej nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie numerem 619/19, położonej w Sierakowicach, dla której Sąd Rejonowy w Kartuzach prowadzi KW nr GD1R/00047048/2, stanowiącej własność Powiatu Kartuskiego
uchwała nr: LIX/550/2024
uchwała nr LIX/550/2024
jakiego organu Rady Powiatu
z dnia
w sprawie planu wydatków środków finansowych PFRON na realizację zadań powiatowych w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych w 2024 roku
uchwała nr: LIX/549/2024
uchwała nr LIX/549/2024
jakiego organu Rady Powiatu
z dnia
w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w powiecie kartuskim na lata 2024-2026
uchwała nr: LIX/548/2024
uchwała nr LIX/548/2024
jakiego organu Rady Powiatu
z dnia
w sprawie przyjęcia Raportu z monitorowania i wdrażania Strategii Rozwoju Powiatu Kartuskiego do roku 2030 – za rok 2023
uchwała nr: LIX/547/2024
uchwała nr LIX/547/2024
jakiego organu Rady Powiatu
z dnia
w sprawie zmiany uchwały nr LVI/521/2023 Rady Powiatu Kartuskiego z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji publicznym i niepublicznym szkołom i placówkom, dla których Powiat Kartuski jest organem rejestrującym oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, w tym zakresu danych, które powinny być zawarte we wniosku o udzielenie dotacji i w rozliczeniu jej wykorzystania, a także terminu przekazania informacji o liczbie dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji
uchwała nr: LIX/546/2024
uchwała nr LIX/546/2024
jakiego organu Rady Powiatu
z dnia
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego z zakresu edukacji publicznej dotyczących kształcenia w zakresie teoretycznej nauki zawodu
uchwała nr: LIX/545/2024
uchwała nr LIX/545/2024
jakiego organu Rady Powiatu
z dnia
w sprawie składania wniosków o przyjęcie do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Kartuski w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2024/2025
uchwała nr: LIX/544/2024
uchwała nr LIX/544/2024
jakiego organu Rady Powiatu
z dnia
w sprawie zmiany Statutu Powiatu Kartuskiego
uchwała nr: LIX/543/2024
uchwała nr LIX/543/2024
jakiego organu Rady Powiatu
z dnia
w sprawie udzielenia dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na obszarze powiatu kartuskiego