☰ Menu Prawe Menu ☰
Wersja archiwalna (stan na dzień 09.01.2022 r.)
Herb Powiatu Kartuskiego

Czwartek 12.05.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Udzielanie informacji publicznej na wniosek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udzielenie informacji publicznej na wniosek
 
 
Wymagane dokumenty:
Wniosek o udzielenie informacji publicznej. Druk do pobrania - wniosek w wersji docx, wniosek w wersji pdf,  klauzula informacyjna
 
Opłaty:
Za udzielenie informacji publicznej urząd nie pobiera opłat, chyba że wystąpią dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępniania (wydruk, kserokopia, pendrajw) lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku. W terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku wnioskodawca zostanie poinformowany o wysokości opłaty.
Miejsce złożenia dokumentów:
Sekretariat Starostwa.
Termin załatwiania sprawy:
Udostępnienie informacji następuje  po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy o opłacie, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek. Odmowa udostępnienia informacji publicznej następuje w drodze decyzji administracyjnej.
Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Organizacyjny
 
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 z późn. zm.)
Wytworzył:
Udostępnił:
Kwidziński Tomasz
(2012-06-27 13:12:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Penkowska Marzena
(2020-06-16 15:13:12)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 2158926