☰ Menu Prawe Menu ☰
Wersja archiwalna (stan na dzień 09.01.2022 r.)
Herb Powiatu Kartuskiego

Czwartek 12.05.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wykaz rzeczy znalezionych

Na podstawie art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 20 marca 2015 roku o rzeczach znalezionych (Dz.U. z 2015 r., poz. 397 wzywam osoby uprawnione (właścicieli  lub osoby posiadające inny tytuł prawny po jego wykazaniu stosownym dokumentem) do niezwłocznego odbioru niżej wymienionych rzeczy przechowywanych przez Biuro Rzeczy Znalezionych Starostwa Powiatowego w Kartuzach:

 

L.p.

Nr rejestru

Opis rzeczy

Miejsce znalezienia

Data znalezienia

1

92

Telefon komórkowy HUAWEI

Goręczyno

13.09.2019

2

94

Wózek dziecięcy

Kartuzy

25.10.2019

3

95

Telefon komórkowy Sony

Kartuzy

10.11.2019

4

96

Telefon komórkowy Motorola

Kartuzy

19.10.2019

5

97

Telefon komórkowy iPhone

Żukowo, ul. Polna/Gdańska

19.05.2020

6

98

Pieniądze

Kawle Dolne

10.07.2020 r.

7

99

Kosiarki samojezdne 2 szt.

Barniewice

06.06.2020 r.

8

100

Pieniądze

Kartuzy

01.04.2021 r.

9

101

Telefon Samsung

Wieżyca

19.05.2021 r.

10

102

Telefon komórkowy iPhone

Banino

18.05.2021 r.

11

103

Rower

Chmielno

30.07.2021 r.

 

Jednocześnie informuje się, że:

1. Osoba uprawniona do odbioru rzeczy winna stawić się osobiście lub przez pełnomocnika i złożyć pisemne oświadczenie z opisem rzeczy zagubionej w celu jej identyfikacji. Rzecz zostanie wydana pod warunkiem dokładnego określenia jej wyglądu, znaków szczególnych i podania cech świadczących, że przedmiot jest własnością danej osoby ( numery seryjne, własne oznaczenia itp.).

2. Rzecz znaleziona, która nie zostanie przez osobę uprawnioną odebrana w ciągu roku od dnia doręczenia jej wezwania do odbioru, a w przypadku niemożności wezwania - w ciągu dwóch lat od dnia jej znalezienia, staje się własnością znalazcy, jeżeli uczynił on zadość swoim obowiązkom. Jeżeli jednak rzecz została oddana staroście, znalazca staje się jej właścicielem, jeżeli rzecz odebrał w wyznaczonym przez starostę terminie. Rzecz nie odebrana przez znalazcę staje się własnością powiatu.

3. Rzecz znaleziona będąca zabytkiem lub materiałem archiwalnym po upływie terminu do jej odebrania przez osobę uprawnioną staje się własnością Skarbu Państwa. Inne rzeczy znalezione stają się własnością powiatu po upływie terminu do ich odbioru przez znalazcę.

 

4. Z chwilą nabycia własności rzeczy przez znalazcę, powiat albo Skarb Państwa wygasają obciążające ją ograniczone prawa rzeczowe.

 

 

Wytworzył:
Adam Plichta
(2017-03-13)
Udostępnił:
Plichta Adam
(2017-03-13 14:49:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Plichta Adam
(2021-08-19 09:30:57)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 2158926