☰ Menu Prawe Menu ☰
Wersja archiwalna (stan na dzień 09.01.2022 r.)
Herb Powiatu Kartuskiego

Czwartek 12.05.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

 

Konsultacje społeczne zmiany Wieloletniego Programu Współpracy

Zarząd Powiatu Kartuskiego zaprasza do konsultacji społecznych organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr II/28/2018 Rady Powiatu Kartuskiego z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniego Programu Współpracy Powiatu Kartuskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2019-2022 (projekt uchwały zamieszczono poniżej). Uwagi do projektu należy zgłaszać na poniżej zamieszczonym formularzu na adres e-mail: zdrowie@kartuskipowiat.pl lub drogą pocztową na adres: Starostwo Powiatowe, ul. Dworcowa 1, 83-300 Kartuzy do dnia 19 kwietnia 2019 r.

Projekt uchwały do konsultacji

Formularz konsultacji

 


Program obowiązujący w latach 2019-2022

 

Rada Powiatu Kartuskiego w dniu 10 grudnia 2018 r. uchwaliła po raz pierwszy wieloletni program współpracy Powiatu Kartuskiego z sektorem pozarządowym na lata 2019-2022. Określa on zasady i formy współpracy naszego samorządu z organizacjami pozarządowymi oraz kierunki i perspektywy tej współpracy w okresie czteroletnim. Zachęcamy do zapoznania się z programem, który udostępniamy poniżej.

WIELOLETNI PROGRAM WSPÓŁPRACY NA LATA 2019-2022

Wytworzył:
Udostępnił:
Kozioł Aleksandra
(2018-10-30 10:53:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Kozioł Aleksandra
(2019-04-17 15:18:27)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 2158926