☰ Menu Prawe Menu ☰
Wersja archiwalna (stan na dzień 09.01.2022 r.)
Herb Powiatu Kartuskiego

Czwartek 12.05.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

F25 Zaświadczenie dot. ujęcia działki w Uproszczonym planie urządzenia lasu

Wydawanie zaświadczeń dotyczących ujęcia działki w uproszczonym planie urządzenia lasu lub w decyzji wydanej na podstawie  inwentaryzacji stanu lasu

 

Wymagane dokumenty: 

1. Wniosek winien zawierać:
    - imię i nazwisko, adres zamieszkania, telefon kontaktowy
    - numer ewidencyjny działki, lub działek których ma dotyczyć zaświadczenie, obręb ewidencyjny, gmina.


2. Do wniosku należy dołączyć:
- dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia w wysokości 17 zł - opata stanowi iloczyn ilości działek x kwota 17 zł, na konto Urzędu Miejskiego w Kartuzach o numerze: 93-1020-1811-0000-0102-0188-9476

Uwaga:  Opłatę należy uiścić od każdego zaświadczenia odrębnie.

W tytule przelewu proszę wpisać:  za zaświadczenie z UPUL dla  …. /jakiej działki (działek) dotyczy i obręb/”, bez tych zapisów nie będziemy mogli honorować opłaty.

 

Miejsce złożenia dokumentów:

Wniosek wraz z załącznikami można przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Kartuzach, ul. Dworcowa 1, 83-300 Kartuzy, ewentualnie pocztą e-mailową na adres: srodowisko@kartuskipowiat.com.pl (skan wypełnionego i podpisanego odręcznie wniosku wraz z bankowym potwierdzeniem dokonania opłaty - w pdf) lub złożyć w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Kartuzach, przy ul. Dworcowej 1, lub w Wydziale Rolnictwa i Ochrony środowiska Starostwa Powiatowego w Kartuzach, mieszczącym się przy ul. 3 Maja 2/12.

Informacje dodatkowe pod nr Tel. 605-527-500, 531-094-431 lub (58) 684-03-21.


Termin załatwienia sprawy:
W ciągu 7 dni

 
Jednostka odpowiedzialna:
Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Referat Ochrony Gruntów Rolnych i Leśnych oraz Geologii


Podstawa prawna:

Art. 217 i 218 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.)

Art. 5 i art. 22 ust. 5 ustawy z 28 września 1991 r. o lasach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1436, z późn.)

Art. 7 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 z późn. zm.)

 

WNIOSEK DO POBRANIA


 

Wytworzył:
Emilia Majewska
Udostępnił:
Pek Radosław
(2003-06-23 11:49:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Majewska Emilia
(2021-06-18 09:10:04)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 2158926