☰ Menu Prawe Menu ☰
Wersja archiwalna (stan na dzień 09.01.2022 r.)
Herb Powiatu Kartuskiego

Czwartek 12.05.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wydanie po raz pierwszy prawa jazdy oraz rozszerzenie uprawnień

WYDANIE PO RAZ PIERWSZY PRAWA JAZDY ORAZ ROZSZERZENIE UPRAWNIEŃ

 

Wymagane dokumenty:

Osoba ubiegająca się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami,  nie wcześniej niż 3 miesiące przed osiągnięciem minimalnego wieku wymaganego do uzyskania odpowiedniego uprawnienia składa we właściwym organie wydającym prawo jazdy:

 1. wniosek wydrukowany w formacie A4 obustronnie (do pobrania także w Wydziale Komunikacji, ul. Gdańska 26);
 2. wyraźną, aktualną i kolorową fotografię o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, która przedstawia osobę patrząca na wprost, z otwartymi oczami, nieprzysłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy, zamkniętymi ustami, fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku;
 3. orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami;
 4. orzeczenie psychologiczne stwierdzające brak przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami - dotyczy kategorii C, D, CE, DE
 5. dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty lub paszport) – do wglądu;
 6. pisemną zgodę rodzica lub opiekuna - dot. osób, które nie ukończyły 18 lat;
 7. kserokopię posiadanego prawa jazdy – jeżeli posiada.

 

Termin załatwienia sprawy:

Na podstawie ww. dokumentów organ wydający prawo jazdy w terminie nieprzekraczającym 2 dni roboczych, generuje w systemie teleinformatycznym profil kandydata na kierowcę
z numerem, który udostępnia ośrodkowi szkolenia kierowców prowadzącemu szkolenie osoby, której profil dotyczy oraz ośrodkowi egzaminowania przeprowadzającemu egzamin państwowy dla tej osoby. Po zdanym egzaminie państwowym ośrodek egzaminowania przekazuje drogą elektroniczną informację o pozytywnym wyniku egzaminu państwowego do organu wydającego prawo jazdy. Następnie po uiszczeniu i dostarczeniu przez osobę dowodu opłaty za wydanie prawa jazdy oraz opłaty ewidencyjnej, właściwy organ wydający prawo jazdy składa zamówienie.

 

Wysokość opłaty:

druk prawa jazdy 100 zł + opłata ewidencyjna 0,50 zł.

UWAGA: Opłatę należy uiścić po zdanym egzaminie i dostarczyć do Urzędu w przeciwnym wypadku prawo jazdy nie zostanie zamówione.

Dowód opłaty można przesłać na adres e-mail: prawojazdy@kartuskipowiat.pl

Sposób wniesienia opłaty:

 

 1. na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Kartuzach, nr konta 98102018660000180200026914.
 2. karta płatnicza - prowizja 2 zł.

Miejsce odbierania dokumentów oraz kontakt:

Wydział Komunikacji, ul. Gdańska 26, pokój nr 1. Szczegółowe informacje dotyczące prawa jazdy można uzyskać pod tel.58 694 82 00,

 

Godziny pracy Wydziału Komunikacji:

poniedziałek, środa, czwartek od 7.30 do 15.00;

wtorek od 7.30 do 15.30;

piątek od 7.30 do 14.30.

 

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami
 2. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami
 3. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 lipca 2012 r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami
 4. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami

Do pobrania:

 1.  wniosek
 2.  druk – zgoda rodzica lub opiekuna;
 3.  druk - pełnomocnictwo;
Wytworzył:
Udostępnił:
Grzenkowicz Alicja
(2013-01-31 13:30:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Grzenkowicz Alicja
(2021-06-02 12:48:35)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 2158926