☰ Menu Prawe Menu ☰
Wersja archiwalna (stan na dzień 09.01.2022 r.)
Herb Powiatu Kartuskiego

Czwartek 12.05.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

ODBIÓR DOWODU REJESTRACYJNEGO (WYMIANA POZWOLENIA CZASOWEGO NA DOWÓD REJESTRACYJNY)

Wnioski do pobrania:

  1. Pełnomocnictwo
  2. Wniosek o wydanie wtórnika dokumentów ,tablic rejestracyjnych, wpis adnotacji w dowodzie rejestracyjnym i inne

 

ODBIÓR DOWODU REJESTRACYJNEGO (WYMIANA POZWOLENIA CZASOWEGO NA DOWÓD REJESTRACYJNY)


WYMAGANE DOKUMENTY

  • oryginał pozwolenia czasowego (jeżeli było wydane)
  • oryginał karty pojazdu (jeżeli była wydana)
  • w przypadku załatwiania sprawy przez pełnomocnika lub przez jednego z współwłaścicieli pojazdu wymagany jest dokument stwierdzający  udzielenie pełnomocnictwa - wzór do pobrania

Do wglądu:

  • dowód osobisty,
  • aktualny wyciąg z KRS i REGON (dotyczy podmiotów posiadających osobowość prawną) lub kopie potwierdzone pieczęcią podpisem i datą osoby upoważnionej.
  • dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia obowiązkowego OC lub dowód opłacenia składki za to ubezpieczenie

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Wydział Komunikacji, ul. Gdańska 26, 83 - 300 Kartuzy, główna sala obsługi, stanowiska 5, 6,7.

Szczegółowe informacje rejestracji można uzyskać pod tel.  58 694 82 00.


TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Niezwłocznie, po złożeniu wniosku wraz z wymaganymi załącznikami przewidzianymi przepisami prawa. W sprawach szczególnych do 30 dni.


SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Uzyskanie dowodu rejestracyjnego.


OPŁATY
Opłaty za dowód rejestracyjny pobierane są przy składaniu wniosku w sprawie.


TRYB ODWOŁAWCZY

Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku  za pośrednictwem Starosty Kartuskiego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.


DODATKOWE INFORMACJE


Tutaj można sprawdzić, czy dowód rejestracyjny jest gotowy do odbioru: www.pojazd.pwpw.pl

Szczegółowe informacje w sprawie, uzyskać można w punkcie informacyjnym Wydziału Komunikacji oraz pod nr telefonu 58 694 82 00. Adres e-mail: komunikacja@kartuskipowiat.pl

Na życzenie Klienta, za pomocą Systemu Wysyłania Powiadomień istnieje możliwość przekazania informacji dotyczącej odbioru dowodu rejestracyjnego na wskazany numer telefonu komórkowego lub adres e-mail. W tym celu na wniosku o rejestrację pojazdu wpisujemy nr telefonu albo adres e-mail.


PODSTAWA PRAWNA

 

  • Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych
  • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym
Wytworzył:
Udostępnił:
Langa Arkadiusz
(2013-03-01 10:48:24)
Ostatnio zmodyfikował:
Grzenkowicz Alicja
(2021-06-02 12:35:08)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 2158926