☰ Menu Prawe Menu ☰
Wersja archiwalna (stan na dzień 09.01.2022 r.)
Herb Powiatu Kartuskiego

Czwartek 12.05.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

 

Lista wniosków podlegających uzupełnieniu pod względem formalnym złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Kartuskiego w 2015 roku  w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

 

a) organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców powiatu kartuskiego

Lp.

Nazwa organizacji

Nazwa zadania
i termin wykonania

Wnioskowana kwota dotacji

Uwagi

1.

Kaszubski Klub Żeglarski „Dulka”

„Organizacja regat żeglarskich”

2 100,00 zł

Brak podpisu osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Klubu

2.

Gminny Klub Sportowy „CARTUSIA” w Kartuzach

„Organizowanie zawodów i imprez sportowo – rekreacyjnych dla mieszkańców Powiatu Kartuskiego z zakresu kolarstwa i zapasów”

8 500,00 zł

Omyłki rachunkowe w kosztorysie do korekty

3.

Kartuski Klub Szachowy „Ormuzd”

„Grand Prix Kartuz w Szachach Błyskawicznych”

3 400,00 zł

Omyłki rachunkowe w kosztorysie do korekty

4.

Klub Sportowy GOKKEN

„Gokken Cup Żukowo”

14 920,00 zł

Omyłki rachunkowe w kosztorysie do korekty

 

 

b) popularyzacja rekreacji ruchowej i aktywnych form spędzania czasu wolnego

Lp.

Nazwa organizacji

Nazwa zadania
i termin wykonania

Wnioskowana kwota dotacja

Uwagi

1.

Wędkarski Klub Sportowy „Kaszub”

„Wędkarstwo Naszą i Waszą Pasją”

3 000,00 zł

Omyłki rachunkowe w kosztorysie do korekty

2.

Stowarzyszenie Kajakowe ICHTYS

„Pływać… każdy może…”

8 400,00 zł

Brak podpisu drugiej osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu stowarzyszenia

 

Omyłki rachunkowe w kosztorysie do korekty

3.

Stowarzyszenie Rozwoju

Ziemi Mirachowskiej

„Zumba czyli taneczny aerobik”

1 630,00 zł

Brak podpisu drugiej osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu stowarzyszenia

4.

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kultury, Sportu i Turystyki na Wsi

„Przyjazna Wieś Kaszubska”

XX Powiatowe Biegi Uliczne „Brzegami Raduni”

8 130,00 zł

Omyłki rachunkowe w kosztorysie do korekty

 

 

Oferta, która nie spełnia wymogów formalnych

Lp.

Nazwa organizacji

Nazwa zadania
i termin wykonania

Wnioskowana kwota dotacja

Uwagi

1.

Wiejski Klub Sportowy

„F.C. Gowidlino”

„Łączymy pokolenia – popularyzacja rekreacji ruchowej i aktywnych form spędzania czasu wolnego

oraz organizowanie imprez

sportowo – rekreacyjnych

dla mieszkańców powiatu kartuskiego”

15 000,00 zł

Oferent wskazał jako jedno ze źródeł finansowania środków własnych opłaty adresatów zadania mimo, że nie prowadzi działalności odpłatnej zgodnie ze statutem.

 

Wniosek odpada ze względów formalnych i nie podlega dalszej ocenie merytorycznej.

 

 

 

Uzupełnienia lub korekty oferty można dokonać do dnia 16 marca 2015 r. w Starostwie Powiatowym w Kartuzach przy ul. Gdańskiej 26 pok. nr 17.

 

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Kozioł Aleksandra
(2015-03-12 08:48:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Kozioł Aleksandra
(2015-03-12 08:57:17)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 2158926