☰ Menu Prawe Menu ☰
Wersja archiwalna (stan na dzień 09.01.2022 r.)
Herb Powiatu Kartuskiego

Czwartek 12.05.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Rejestr zgłoszeń na budowę za rok 2020

Zgłoszenie budowy, o której mowa w art. 29, ust. 1 (Prawo Budowlane) 

 

Zgłoszenia budowy 2020r.

LP NAZWA INWESTORA ADRES INWESTYCJI OPIS PROJEKTOWANEGO OBIEKTU DATA SPRZECIWU INFORMACJA O BRAKU SPRZECIWU

 

1.

 

 

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.


Niestępowo

dz. nr 6/32, 66/33, 68/6, 68/8

przebudowa istniejącej linii napowietrznej niskiego napięcia 0,4kV zasilanej ze stacji transformatorowej T-7674  "Niestępowo Osiedle Centrum "(słup nr 402 - słup nr 404)

nr sprawy:
B.6743.31.2020.

 

WNIOSEK BŁĘDNIE ZAREJESTROWANY

 

2.

 

 

Marcin Domaszk

 

 

Puzdrowo 

dz. nr 207/33 ,207/43, 207/51, 208/1, 201/7, 207/13 , 483/11

budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej

nr sprawy:
B.6743.9.2020.MC

 

24.01.2020 r

 

3.

 

 

ENERGA-OPERATOR S.A. 

 

Borowy Las

dz. nr 373, 84/1, 86/6

 

budowa przyłącza energetycznego kablowego nn -0,4kV oraz przebudowa linii napowietrznej nn-0,4kV

nr sprawy:
B.6743.37.2020.

 

 

 

WNIOSEK BŁĘDNIE ZAREJESTROWANY

 

4.

 

 

ENERGA-OPERATOR S.A. 

 

Mściszewice

dz. nr 666, 664, 631/7

 

budowa przyłącza energetycznego kablowego nn -0,4kV oraz przebudowa linii napowietrznej nn-0,4kV

nr sprawy:
B.6743.36.2020.

 

WNIOSEK BŁĘDNIE ZAREJESTROWANY

 

5.

 

 

 

ENERGA-OPERATOR S.A.

Czaple

dz. nr 216/33, 216/34, 216/53, 219/28, 218/29, 219/30, 219/31, 219/32, 219/33,219/34, 219/35, 219/36, 219/37

budowa sieci elektroenergetycznej nn 0,4kV

nr sprawy:
B.6743.33.2020.

 

 

wniosek został wycofany 20.01.2020r.

 

6.

 

 

ENERGA-OPERATOR S.A.


Sulęczyno

66, 52/37

 

 

budowa sieci energetycznej kablowej nn -0,4kV oraz przebudowa linii napowietrznej nn-0,4kV

nr sprawy:
B.6743.41.2020.mw

 

02.04.2020r.

 

 

7.

 

ENERGA-OPERATOR S.A.

Stężyca

555/10, 556/27, 45, 37/15, 424/4, 37/14

budowa sieci energetycznej kablowej nn -0,4kV oraz budowa przyłącza kablowego nn-0,4kV

nr sprawy:
B.6743.42.2020.DW

 

03.02.2020r.

 

 

8.

 

 

ENERGA-OPERATOR S.A.

Pępowo

71/10, 71/20, 71/21, 71/22, 71/9, 71/14, 71/32 Pępowo

budowa linii kablowej nn 0,4kV

nr sprawy:
B.6743.65.2020.mw

 

25.02.2020r.

 

 

9.

 

ENERGA-OPERATOR S.A.

 

Czaple

136/55, 136/6, 136/34, 136/8, 136/37, 136/18, 137/1, 137/20, 137/22, 221, 142, 141/6, 141/7, 141/8 

kablowa sieć elektroenergetyczna nn 0,4kV związana z usunięciem kolizji z projektowanymi budynkami 

nr sprawy:
B.6743.88.2020.MC

 

 

24.01.2020r.

 

10.

 

ENERGA-OPERATOR S.A.

 

Żukowo M

56/1, 57/13, 74/2, 89/1, 89/3, 89/4

budowa sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV

nr sprawy:
B.6743.104.2020.IF

 

07.02.2020r.

 

11.

 

Andrzej Jaworski

 

Żukowo

277/11, 28/8, 27/48, 27/36,  27/35

budowa sieci wodociągowej z przyłączami

nr sprawy:
B.6743.142.2020.

 

05.06.2020r.

 

12.

 

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

 

Młynek

570/6, 570/30, 572

 

gazociąg śr/c Dn 63 PE 100-RC (budownictwo mieszkaniowe)

nr sprawy:
B.6743.143.2020.

 

12.03.2020 wycofany wniosek

 

13.

 

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

 

Tuchom

99/11, 99/19

gazociąg śr/c Dn 63 PE 100-RC (budownictwo mieszkaniowe)

nr sprawy:
B.6743.144.2020.mw

 

25.02.2020r.

 

14.

 

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

 

Przyjaźń

508/17, 525, 89/12, 89/13

 

gazociąg śr/c Dn 63 PE 100-RC (budownictwo mieszkaniowe)

nr sprawy:
B.6743.145.2020.MC

 

28.02.2020r.

 

15.

 

Witold Płotecki

 

Żuromino

162/43, 162/67

sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z przyłączem kanalizacji sanitarnej tłocznej wraz z przydomową przepompownią ścieków

nr sprawy:
B.6743.165.2020.mw

 

24.02.2020r.

 

16.

 

Radbur Sp z o.o.

 

Somonino

37/27, 37/1, 41/9, 41/26

sieć wodociągowa

nr sprawy:
B.6743.180.2020.

 

06.02.2020r.

 

17.

 

ENERGA-OPERATOR S.A.

 

Miszewko

88/72, 93, 94/9, 266/3, 276

 

sieć elektroenergetyczna kablowa nN0,4kV

nr sprawy:
B.6743.197.2020.

 

13.02.2020r.

 

18.

 

ENERGA-OPERATOR S.A. 

 

Przodkowo

475/17, 475/14, 475/10, 475/11

 

budowa linii kablowej

nr sprawy:
B.6743.117.2020.

 

24.02.2020r. 

 

19.

 

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp z o.o.

 

Stężyca

526/1, 530/2, 532

przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączem

nr sprawy:
B.6743.243.2020.HŻ

 

17.02.2020r.

 

20.

 

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

 

Żukowo

851/10, 851/16 

 

gazociąg niskiego ciśnienia dn 63 PE

nr sprawy:
B.6743.244.2020.MC

 

14.02.2020r.

 

21.

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

 

Sulmin

81/1, 80/3, 80/6

gazociąg średniego ciśnienia dn 63PE zasilającego budynki mieszkalne

nr sprawy:
B.6740.245.2020.

 

14.02.2020r.

 

22.

 

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

 

Mezowo

122/32

gazociąg średniego ciśnienia dn 63PE 

nr sprawy:
B.6740.116.2020.IF

 

29.01.2020r.

 

23.

 

Adrian Hinc

 

Przodkowo

777

przebudowa budynku mieszkalnego

nr sprawy:
B.6743.297.2020.PK

 

05.02.2020r.

 

24.

 

Arkadiusz Plichta

Justyna Drewa

 

Chmielno

16/2, 892/1, 892/2, 892/3, 892/4, 892/5

 

rozbudowa sieci wodociągowej oraz budowa przyłącza wodociągowych

nr sprawy:
B.6743.305.2020.MC

 

 

03.03.2020r.

 

25.

 

Gmina Przodkowo

 

Przodkowo

435/1, 435/13

 

budowa sieci wodociągowej

nr sprawy:
B.6743.318.2020.mw

z dnia 03.02.2020r.

 

 

21.02.2020r.

 

26.

 

Gmina Kartuzy

 

Kartuzy (obr. 7)

39/7

budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej 

nr sprawy:
B.6743.319.2020.MC

z dnia 03.02.2020r. 

 

20.02.2020r.

 

27.

 

Emilia Puzdrowska

 

Gołubie

316/24, 315, 216/22

 

budowa sieci wodociągowej z przyłączem

nr sprawy:
B.6743.331.2020.IF

z dnia 04.02.2020r. 

 

26.02.2020r.

 

28.

 

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

 

Kartuzy (obr. 7)

104, 60/3

budowa sieci gazowej średniego ciśnienia dn63PE100 typ2, SDR11

NR SPRAWY:
B.6743.346.2020.mw

z dnia 04.02.2020r. 

 

18.05.2020r.

 

29.

 

ENERGA-OPERATOR S.A.

 

Puzdrowo

389/18, 389/17, 185/21, 185/20 1652, 386/7, 184/7, 479/6, 479/7, 479/8, 479/9, 479/10

 

budowa sieci kablowej nn 0,4kV

nr sprawy:
B.6743.412.2020.MC

 

27.02.2020r.

 

30.

 

Barbara i Andrzej Treder

 

Kolonia

dz. nr 188/1, 188/2, 196/3, 5/1, 196/3, 264, 196/6, 196/4, 196/9, 196/10, 196/8, 196/7

rozbudowa sieci wodociągowej oraz budowa przyłączy wodociągowych

nr sprawy:
B.6743.413.2020.MC

z dnia 10.02.2020r.

 

10.03.2020r.

 

31.

 

Joanna Michalska

 

Rąty

162/10

budynek mieszkalny jednorodzinny

nr sprawy:
B.6743.419.2020.MCh

z dnia 10.02.2020r.

 

wniosek wycofanoo dnia 21.02.2020r.  

31b.

 

Gminne Przedsiębiorstwo Remontowo-Usługowe Sp. z o.o.

 

Egiertowo

74, 75/3, 73/32

budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i sieci wodociągowej

nr sprawy:
B.6743.432.2020.HŻ

z dnia 11.02.2020r.

10.08.2020

 

 

32.

 

Bożymira i Zbigniew Płońscy

 

Sikorzyno

70/36, 70/27, 78/18, 78/9-78/16,  

budowa sieci wodociągowej z przyłączami wodociągowymi

nr sprawy:
B.6743.433.2020.

z dnia 11.02.2020r. 

 

 

 

13.03.2020r.

33.

 

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

 

Tokary

62/12, 62/13, 64

sieć gazowa ś/c dn63PE

nr sprawy:
B.6743.443.2020.IF

z dnia 11.02.2020r.

 

28.02.2020r.

 

34.

 

Katarzyna i Sebastian Gniba

 

Żukowo

610/19, 610/19, 1554

budowa sieci wodociągowej z przyłączami wodociągowymi oraz przyłącza kanalizacji sanitarnej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego

nr sprawy:
B.6743.450.2020.DW

z dnia 12.02.2020r.

 

03.03.2020r.

 

35.

 

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

 

Kawle Dolne / Kawle Górne

33/7, 18/4, 33/22, 165/1, 33/8, 33/15, 33/21, 33/26

sieć gazowa dn 63PE Ś/C -ETAP 1

nr sprawy:
B.6743.470.2020.HŻ

z dnia 13.02.2020r.

 

27.02.2020r.

 

36.

 

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

 

Kawle Górne/Kawle Dolne

18/4, 32/4

sieć gazowa dn 63PE Ś/C -ETAP 2

nr sprawy:
B.6743.479.2020.

z dnia 13.02.2020r.

 

09.04.2020r.

 

37.

 

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

 

Skrzeszewo Żukowskie

324/4, 324/16, 324/33, 323/3

budowa gazociągu dn 63PE s/c

nr sprawy:
B.6743.478.2020.mw

z dnia 13.02.2020r.

 

06.03.2020r.

 

37A

 

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

33/7, 18/4, 33/22, 165/1, 33/8, 33/15, 33/21, 33/26 w miejscowości Przodkowo

 

budowie sieci gazowej DN63 PE - etap I

nr sprawy:
B.6743.480.2020.IF

z dnia 13.02.2020

 

01.04.2020r.

 

38.

 

ENERGA-OPERATOR S.A.

 

Skrzeszewo

45/12, 47/1, 47/4, 47/5, 47/6, 47/7, 47/8, 47/9, 47/10

budowa sieci kablowej eN-0,4kV

nr sprawy:
B.6743.487.2020.MC

z dnia 13.02.2020r.

 

 

04.03.2020r.

 

39.

 

Arkadiusz Nasiejczyk, Janusz Kowalski

 

Przyjaźń

76, 85/5, 85/10, 85/12

budowa sieci i przyłączy wodociągowych

nr sprawy:
B.6743.502.2020.WM

z dnia 14.02.2020r.

wycofano wniosek 03.03.2020r.

 

 

40.

 

Gmina Stężyca

 

Gołubie

58/108, 58/87, 58/55, 58/56, 58/57, 58/54, 58/58, 58/59, 58/52, 58/88, 58/68, 58/67, 58/66, 58/65, 58/64, 58/60, 58/61, 58/62, 58/63, 58/69, 58/70, 58/71, 58/85, 58/84, 58/83, 58/82, 58/81, 58/80, 58/79 , 

budowa sieci wodociągowej

nr sprawy:
B.6743.504.2020.IF

z dnia 17.02.2020r.

 

 

05.06.2020r.

 

41.

 

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

 

Dzierżążno

504, 219/8, 219/11, 21922

 

gazociąg średniego ciśnienia dn 63 PE zasilający budynku mieszkalne

nr sprawy:
B.6743.506.2020.MC

z dnia 14.02.2020

 

04.03.2020r.

 

42.

 

Paweł Dawidowski

 

Sierakowice, Mojusz

680/22, 680/21, 673/2, 681/28, 681/34, 68/1/30, 681/36, 681/32, 681/35, 681/4, 681/15, 681/33, 681/31, 681/21, 681/10, 681/11, 681/12, 681/13, 681/14 Sierakowice;

354/1, 375/1 Mojusz 

budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i sieci wodociągowej z przyłączami wodociągowymi i kanalizacyjnymi

nr sprawy:
B.6743.517.2020.DW

z dnia 18.02.2020

 

 

21.05.2020r.

 

43.

 

Firmna Budowlano-Projektowa "ALFA" Wojciech Cirocki

Chwaszczyno

425/34, 425/35, 425/95

sieć i przyłącza wodociągowe, przyłącze kanalizacji sanitarnej dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych

nr sprawy:
B.6743.547.2020.mw

z dnia 19.02.2020r.

 

13.03.2020r.

 

44.

 

ENERGA-OPERATOR S.A.

 

Banino

7/37, 24, 21/28, 21/42, 547, 21/33, 21/36, 21/37

budowa linii kablowej nn 0,4kV

 nr sprawy:
B.6743.552.2020.MC

z dnia 19.02.2020r.

24.06.2020r.

 

 

45.

 

Sławomir Dejk

 

Prokowo

13/9, 13/7, 12/1, 12/2, 13/8, 497/7, 497/15

 

rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową przyłączy kanalizacyjnych

nr sprawy:
B.6743.557.2020.DW

z dnia 20.02.2020r.

 

06.03.2020r.

 

46.

 

ENERGA-OPERATOR S.A.

 

Nowe Czaple 11, 17, 18/3, Pierszczewo 18/4, 20/3, 20/4, 20/9

 

budowa i przebudowa sieci elektroenergetycznej nn -0,4kV

nr sprawy:
B.6743.563.2020.

 

01.04.2020r.

 

47.

 

Mirosław Dułak

 

Szymbark

56/13, 56/14, 54/2, 52/25, 52/27, 52/30, 52/29, 52/19, 52/20, 52/21, 52/22, 52/23, 52/24, 52/11, 52/26, 52/28

budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami

nr sprawy:
B.6743.566.2020.MA

z dnia 21.02.2020r.

wycofano 19.06.2020r.

 

 

48.

 

ENERGA-OPERATOR S.A.

 

Niestępowo

185/21, 185/25, 185/29

 

budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4kV

nr sprawy:
B.6743.578.2020.

z dnia 21.02.2020r.

 

12.03.2020r.

 

49.

 

Michał Grabski

 

Kolonia

276/45, 276/44, 276/6

budowa sieci wodociągowej i przyłączy wodociągowych

nr sprawy:
B.6743.589.2020.

z dnia 24.02.2020r.

 

10.03.2020r.

 

50.

 

Szymon Skierka

 

Pępowo

19/12

budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący z garażem, zbiornik na nieczystości ciekłe i zbiornik na wody opadowe

nr sprawy:
B.6743.609.2020.

z dnia 25.02.2020r.

   

51.

 

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o.

 

Glincz

49/2, 49/38, 50

budowa sieci gazowej średniego ciśnienia dla zabudowy mieszkalnej

nr sprawy:
B.6743.623.2020.DW

z dnia 27.02.2020r.

 

12.03.2020r.

 

52.

 

ENERGA - OPERATOR SA

 

Kamionka obręb Brodnica

349, 350/1, 385/113, 385/136,

budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV wraz z budową przyłącza elektroenergetycznego kablowego

nr sprawy:
B.6743.631.2020.

z dnia 27.02.2020r.

 

11.03.2020r.

 

53.

 

Janusz Wenta

 

Kamienica Królewska

104/5, 224/3

rozbudowa sieci wodociągowej

nr sprawy:
B.6743.642.2020. DW

z dnia 28.02.2020r.

 

13.03.2020r

 

54.

 

Polska Spółka Gazownictwa Sp. zo.o.

 

Leźno

191/10, 191/36

budowa gazociągu średniego ciśnienia dn 63 PE zasilającego budynki mieszkalne

nr sprawy:
B.6743.650.2020.MC

z dnia 27.02.2020r.

 

01.04.2020r.

 

55.

 

ENERGA - OPERATOR SA

 

Skrzeszewo

362/11, 634/1, 634/3, 634/3, 634/5, 634/8

budowa linii kablowej nn 0,4 kV w m. Skrzeszewo gm. Żukowo

nr sprawy:
B.6743.681.2020.

z dnia 03.03.2020r.

 

05.05.2020r.

 

56.

 

ENERGA - OPERATOR SA

 

Ramleje

67, 68, 69/1, 69/9, 70, 71/2, 71/7, 72/6

przebudowa linii napowietrznej nn 0,4 kV w m. Ramleje, gm. Somonino

B.6743.727.2020.DW

 

12.05.2020r.

 

57.

 

Krystian Formela

 

Kolonia

97, 97/1, 98/4, 5/1, 100/4

rozbudowa sieci wodociągowej oraz budowa przyłącza wodociągowego 

numer sprawy:
B.6743.738.2020.IF.WM

z dnia 06.06.2020r.

 

 

07.08.2020r.

 

58.

 

ENERGA OPERATOR SA

 

 

Prokowo

330/4, 331/5, 331/7, 331/4, 583, 330/1, 329/7, 331/8

Przebudowa stacji transformatorowej słupkowej 15/0,4 kV w miejscowości Prokowo, gm. Kartuzy

numer sprawy:
B.6743.810.2020.

z dnia 12.03.2020r.

   

59.

 

Energa - Operator SA

 

Załakowo

504/24, 504/25, 505/24, 505/31, 505/32, 508, 511/6, 503/2, 503/1

Budowa linii kablowej nn-0,4 kV oraz złączy kablowych w m. Załakowo, gm. Sierakowice

numer sprawy:
B.6743.811.2020.

z dnia: 12.03.2020r.

   

60.

 

Romuald Matejun

 

Pierszczewo

4/29, 9/5, 9/6, 9/7, 9/8, 9/9, 9/10

Rozbudowa sieci wodociągowej oraz budowa przyłączy wodociągowych

numer sprawy:
B.6743.818.2020.IF.WM

z dnia 13.03.2020r.

 

09.04.2020r.

 

61.

 

Karolina i Patryk Hildebrandt

 

Somonino

514/13, 514/9, 514/5

Rozbudowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacyjnej, budowa przyłącza kanalizacyjnego oraz budowa przyłącza wodociągowego dla projektowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego

nr sprawy:
B.6743.819.2020.WM

z dnia 13.03.2020r.

 

13.05.2020r.

 

62.

 

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

 

Kiełpino

205/4, 213/2, 213/6, 213/9 

Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia dla zabudowy mieszkalnej

nr sprawy:
B.6743.822.2020.DW

z dnia 13.03.2020r.

 

02.02.2020r.

 

63.

 

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

 

Małkowo

288,182/39, 182/46

Budowa gazociągu średniego ciśnienia dn 63 PE zasilającego budynki mieszkalne

nr sprawy;
B.6743.823.2020.

z dnia 13.03.2020r.

   

64.

 

ENERGA - OPERATOR S.A.

 

Niestępowo

55/33, 55/36

budowa i przebudowa sieci elektroenergetycznej kablowej nN - 0,4 kV

numer sprawy;
B.6743.824.2020.DW

z dnia 13.03.2020r.

 

 

20.05.2020r.

 

65.

 

Izabela Klajnert

 

Barniewice

272/11

rozbudowa istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego o garaż jednostanowiskowy na terenie działki nr 272/11 obręb Barniewice, gmina Żukowo

numer sprawy: B.6743.365.2020.MP

z dnia 06.02.2020r.

 

26.02.2020r.

 

66.

ENERGA-OPERATOR S.A.

 

Żukowo -  M

dz. 618/4, 617/3, 616/9

budowa linii kablowej nn 0,4kV

nr sprawy:
B.6743.885.2020.

z dnia 20.03.2020

   

67.

 

ENERGA-OPERATOR S.A.

 

Skrzeszewo

dz. 176/2, 173/1, 176/1

 

budowa linii kablowej nn 0,4kV

nr sprawy:
B.6743.886.2020.DW

z dnia 20.03.2020

 

23.06.2020r.

 

68.

 

ENERGA-OPERATOR S.A.

 

Czeczewo

dz. 227/8, 226/2, 226/3

przebudowa linii napowietrznej NN 0,4KV

nr sprawy:
B.6743.887.2020.mw

z dnia 20.03.2020

 

24.07.2020r.

 

69.

 

GMINA SOMONINO

 

Somonino

dz. 472

przebudowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE DN 90

nr sprawy:
B.6743.880.2020.DW

z dnia 20.03.2020

 

23.07.2020r.

 

70.

 

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

 

Miszewo

dz. 96, 99/1, 100/22, 109/6, 109/21, 110/1

budowa sieci gazowej średniego ciśnienia dla zabudowy mieszkalnej

nr sprawy:
B.6743.906.2020

z dnia 24.03.1996

   

71.

 

Rafalski Marcin

 

276/2 Przyjaźń

 

budowa budynku mieszkalnego 

nr sprawy:
B.6743.951.2020.mg

z dnia 30.03.2020

 

08.06.2020r.

 

72.

 

Jan Lis

 

miejscowości Ciechomie, obręb Kamienica Królewska

111/18, 111/16, 111/4, 125/7, 125/10, 125/6, 125/6, 125/5, 125/4, 125/3, 125/8, 125/9, 125/1, 128, 134/5, 134/7, 134/9, 134/8, 134/10, 134/11, 134/12, 134/13, 134/14, 134/15, 134/16, 134/17, 134/18, 134/19, 134/3, 126/1, 126/2 

budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami

nr sprawy:
B.6743.958.2020.WM

z dnia 30.03.2020

 

17.04.2020r.

 

73.

 

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

Miszewo

dz. 4/2, 39/7, 39/8, 39/19, 45/1, 45/2, 46/9, 52, 120/6

budowa sieci gazowej średniego ciśnienia dla zabudowy mieszkaniowej

 nr sprawy;
B.6743.959.2020

 z dnia 31.03.2020

   

74.

 

Bartłomiej i Adela Anolik

 

Grzybno

244, 202, 247/6

 

budowa sieci wodociągowej i przył. wod. i kan.

nr sprawy:
B.6743.976.2020.DW

z dnia 02.04.2020

 

18.05.2020r.

 

75.

 

ENERGA OŚWIETLENIE Sp. z o.o.

Sierakowice

168/1, 171/6, 171/64, 171/72

 

oświetlenie drogowe

nr sprawy:
B.6743.977.2020

z dnia 01.04.2020

 

06.05.2020r.

 

76.

 

Grzenia Marcelina

 

Grzybno

65/11

przebudowa istniejącego budynku mieszkalnego. jednorodzinnego

nr sprawy:
B.6743.978.2020.

01.04.2020

 

05.05.2020r.

 

77.

 

Magrian Dorota

Kiełpino

328, 338/24, 338/26, 338/27, 338/27, 38/28, 338/30

budowa sieci wodociągowej i przyłączy wodociągowych

nr sprawy:
B.6743.1014.2020.

   

78.

 

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

 

Czaple

184/58, 191/1

gazociąg średniego ciśnienia dn 63 PE

nr sprawy;
B.6743.1015.2020.

 z dnia 06.04.2020

   

79.

 

ENERGA-OPERATOR S.A.

 

Pępowo

182/32, 182/30

linia kablowa nn 0,4kV

nr sprawy:
B.6743.1037.2020

z dnia 06.04.2020r

   

80.

 

ENERGA OŚWIETLENIE Sp. z o.o.

Stężyca

450/29

oświetlenie drogowe  - sieć oświetlenie drogowe nn 0,4kV o dł. 64m, montaż 2 szt. latarni oświetl. 

B.6743.1056.2020.
z dnia 08.04.2020

 

06.05.2020r.

 

81.

 

Dariusz Napłoszek

 

Połęczyno

152/14

 

budynek mieszkalny

nr sprawy:
B.6743.1088.2020.mw

z dnia 14.04.2020

 

21.05.2020r.

 

82.

 

Łukasz Wenta

 

msc. Ciechomie

obręb Kamienica Królewska

125/10, 125/6, 125/5, 125/4, 125/3 ,125/8, 125/9

sieć wodociągowa wraz z przyłączami

nr sprawy:
B.6743.1102.2020.WM

z dnia 16.04.2020r.

 

28.04.2020r.

 

83.

 

Jan Lis, Joanna Lis

 

msc. Ciechomie

obręb Kamienica Królewska

111/18, 111/16, 111/4, 125/7, 125/10, 128,134/5, 134/7,134/9, 134/8, 134/10, 134/11, 134/12, 13413, 134/14, 134/15, 134/16, 134/17, 134/18, 134/19, 134/3, 126/1, 126/2, 125/1

sieć wodociągowa wraz z przyłączami

nr sprawy:
B.6743.1103.2020.WM

z dnia 16.04.2020r.

 

28.04.2020r.

 

84.

 

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z.o.o.

 

Kosowo

36/5, 56, 47/5

 

budowa sieci gazowej DN63 PE - średniego ciśnienia

nr sprawy:
B.6743.1116.2020.IF

z dnia 16.04.2020r.

 

29.05.2020r.

 

85.

 

MBK Invest Sp. z o. o.

 

Łapalice

202/8, 202/23, 202/16, 202/17

budowa sieci wodociągowej na działkach nr 202/8, 202/23 wraz z budowa przyłączy wodociągowych dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na działkach nr 202/16, 202/17 w miejscowości Łapalice, gmina Kartuzy

nr sprawy:
B.6743.1124.2020.

z dnia 17.04.2020r.

   

86.

 

ENERGA - OPERATOR S.A.

 

Żukowo

811/16, 811/37, 811/46, 949/2

przebudowa sieci elektroenergetycznej kablowej i napowietrznej nN - 0,4 kV oraz budowa przyłącza elektroenergetycznego kablowego nN- 0,4 kV w celu zasilania działki nr 811/46

nr sprawy:
B.6743.1142.2020.IF

z dnia 20.04.2020r.

WNIOSEK BŁĘDNIE WPISANY DO REJESTRU  

87.

 

ENERGA - OPERATOR S.A.

 

Przyjaźń

93/19, 93/2, 94/27, 95/245, 95/246, 95/247, 98/2, 508/21

budowa i przebudowa sieci elektroenergetycznej kablowej nN- 0,4 kV

nr sprawy:
B.6743.1143.2020.

z dnia 20.04.2020r.

   

88.

 

ENERGA - OPERATOR S.A.

 

Miszewo

28/8, 39/19, 52, 120/6

budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nN- 0 ,4 kV w celu zasilania działki nr 39/19

nr sprawy;
B.6743.1144.2020.

z dnia 20.04.2020 r.

   

89.

 

FALK Sp. z o.o. Sp. K.

 

Pępowo

21/2, 21/29. 21/31, 21/33

 

budowa sieci i przyłączy wodociągowych dla budynków jednorodzinnych dwulokalowych w zabudowie bliźniaczej

nr sprawy:
B.6743.1145.2020.mw

z dnia 20.04.2020r.

 

06.05.2020r.

 

90.

 

Elżbieta Żynda

 

Nowa Wieś

157, 155/1

 

budowa sieci wodociągowej z przyłączem

nr sprawy:
B.6743.1201.2020.

z dnia 24.04.2020r.

 

11.05.2020r. 

 

91.

 

Agnieszka Dąbrowska

 

Przyjaźń

250/32

budynek mieszkalny

nr sprawy:
B.6743.1219.2020.PK

27.04.2020r.

 

27.05.2020r.

 

92.

 

Ryszard Gruchała

 

Przodkowo

dz. nr 648/19, 648/6

budowa sieci wodociągowej z przyłączem

nr sprawy:
B.6743.1223.2020.

 z dnia 27.04.2020r.

   

93.

 

Paweł Czechowski

 

Leźno

133/8

budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego

nr sprawy:
B.6743.1268.2020.

z dnia 28.04.2020r.

 

WYCOFANIE WNIOSKU

 

94.

 

Tomasz Dawidowski

 

Żukowo 

5/10

przebudowa budynku mieszkalnego 

nr sprawy:
B.6743.1286.2020.

z dnia 29.04.2020r.

 

19.05.2020r.

 

95.

 

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

 

Przyjaźń

25

gazociąg  ś/c DN 63PE

nr sprawy:
B.6743.1287.2020.

 z dnia 30.04.2020r.

   

96.

 

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

 

Grzybno

202, 247/6

gazociąg  ś/c DN 63PE

nr sprawy:
B.6743.1288.2020.

 z dnia 30.04.2020r.

   

97.

 

Agnieszka Wiechowska

Czaple

334/3, 334/19, 334/18, 334/26, 334/34, 334/12, 334/15, 334/13, 334/27, 334/14, 334/29 

budowa sieci wodociągowej z przyłączami 

nr sprawy:
B.6743.1306.2020.

 z dnia 04.05.2020r.

   

98.

 

Rafał Tabaka

 

Pępowo

79, 80/13, 80/14, 80/15, 80/16, 80/19, 8/21, 80/22

rozbudowa sieci wodociągowej przebiegającej przez dz. nr 79, 90/19 w Pępowie oraz budowa przyłączy wodociągowych dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych na dz. nr 80/13, 80/14, 80/15, 80/16, 80/21 i 80/22 w Pępowie, gm. Żukowo

nr sprawy:
B.6743.1322.2020.DW

z dnia 30.04.2020r.

 

21.05.2020r.

 

99.

 

Monika Manikowska

 

Kobysewo

124/23

budowa dwóch domów jednorodzinnych wraz z zagospodarowaniem oraz infrastrukturą techniczną

nr sprawy:
B.6743.1323.2020.

z dnia 30.04.2020r.

 

WYCOFANIE WNIOSKU

 

100.

 

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o.

 

Sierakowice

531,608/3, 608/5

budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE dn63

nr sprawy:
B.6743.1324.2020.

z dnia 30.04.2020r.

 

11.05.2020r.

 

101.

 

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

 

Miszewko

93, 88/72, 276

Gazociąg ś/c DN 63 PE

nr sprawy:
B.6743.1338.2020.

z dnia 05.05.2020r.

   

102.

 

"Nasz Dom" J.Konkol & F.Tusk
spółka cywilna

Pępowo

13/74,   314/12, 314/13, 314/14, 314/15, 314/16, 314/17, 314/18,  314/20

projekt sieci i przyłączy wodociągowych dla budynków jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej

nr sprawy:
B.6743.1368.2020.

z dnia 06.05.2020r.

   

103.

 

Dariusz Napłoszek

 

Połęczyno

152/18, 152/14

rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem wodociągowym

nr sprawy: B.6743.1369.2020.IF

z dnia 06.05.2020r.

 

05.06.2020r.

 

104.

 

Gminna Przedsiębiorstwo Remontowo -Usługowe Sp. Z O.O.

(Sławki 1A, 83-314 Somonino)

Somonino

465/38

Rozbudowa sieci wodociągowej.

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej.

nr wniosku: B.6743.1373.2020.DW

z dnia 08.05.2020r.

 

27.05.2020r.

 

105.

 

ENERGA OPERATOR SA

 

Krzeszna (Potuły)

162/39, 162/58

Budowa linii kablowej nn 0,4 kV

nr wniosku:
B.6743.1388.2020.

z dnia 07.05.2020r.

 

BŁĘDNIE ZAREJESTROWANO WNIOSEK

 

106.

 

Krystian Zaborowski

 

Kolonia

50/11, 50/10

budowa sieci i przyłącza wodociągowego dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. 50/11 w Kolonii.

nr sprawy:
B.6743.1440.2020.

z dnia 13.05.2020r.

   

107.

 

Agata Ruda

 

Łapino

124, 86/10, 86/9, 86/6, 86/8

budowa sieci wodociągowej z przyłączami wodociągowymi

nr sprawy:
B.6743.1441.2020.

z dnia 12.05.2020.r

 

17.06.2020r.

 

 

108.

 

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

 

Tuchom

68/3, 68/23, 176/8

budowa gazociągu średniego ciśnienia DN 63 PE zasilającego budynki mieszkalne

nr sprawy:
B.6743.1445.2020.

z dnia 13.05.2020r.

   

109.

 

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

 

Banino

20/19, 20/22, 19/7

budowa gazociągu średniego ciśnienia DN 63 PE zasilającego budynki mieszkalne

nr sprawy:
B.6743.1446.2020.IF

z dnia 13.05.2020r.

 

21.5.2020r.

 

110.

 

Justyna i Tomasz Protokowicz


 

Barwik

89/7
 

przebudowa sieci wodociągowej oraz budowa przyłącza wodociągowego

nr sprawy:
B.6743.1462.2020.DW

z dnia 13.05.2020r.

 

BŁĘDNIE ZAREJESTROWANO WNIOSEK

 

111.

 

ENERGA - OPERATOR S.A.

 

Żukowo

628/11

przebudowa linii napowietrznej SN-15 kV poprzez wymianę słupa linii napowietrznej SN - 15 kV nr 120 wraz z montażem rozłącznika SN - 15 kV

nr sprawy:
B.6743.1464.2020

z dnia 13.05.2020r.

 

BŁĘDNIE ZAREJESTROWANO WNIOSEK

 

112.

 

Daria Herrmann

 

Chwaszczyno

1089, 1076/2

wykonanie projektu budowlanego sieci wodociągowej De 110 PE wraz z przyłączem De 40PE

nr sprawy:
B.6743.1481.2020

z dnia 14.05.2020r.

   

113.

 

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o.

 

Sierakowie

408/2, 1246/5

budowa gazociągu średniego ciśnienia dn 63 PE zasilającego budynki mieszkalne

nr sprawy:
B.6743.1483.2020.

z dnia 18.05.2020r.

   
114.

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o.

 

Łapino Kartuskie

128, 181/6, 181/5, 181/4

budowa gazociągu średniego ciśnienia dn 63 PE zasilającego budynki mieszkalne

nr sprawy
B.6743.1484.2020.DW

z dnia 18.05.2020r.

 

 

08.09.2020r.

 

115.

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o.

 

Czaple

165, 142, 170/5, 170/12

budowa gazociągu średniego ciśnienia dn 63 PE zasilającego budynki mieszkalne

nr sprawy:
B.6743.1485.2020.

z dnia 18.05.2020r.

   

116.

 

Gminne Przedsiębiorstwo Remontowo - Usługowe Sp. z o. o.

 

Somonino

371/33, 371/1, 234/1, 367/1, 371/19

rozbudowa sieci wodociągowej, rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej

nr sprawy:
B.67431486.2020.

z dnia 18.05.2020r.

   

117.

 

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o.

 

Borkowo

618/3

budowa gazociągu średniego ciśnienia z rur gazowych ciśnieniowych z polietylenu du 63 mm L= 120,05 m

nr sprawy:
B.6743.1510.2020.

z dnia 18.05.2020r.

   

118.

 

Zdzisław Lewandowski

 

Gołubie
82/11, 82/5

 

budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem wodociągowym do dz. nr 82/5 w Gołubiu, gm. Stężyca.

nr sprawy:
B.6743.1511.2020.

z dnia 18.05.2020r.

 

 

27.05.2020r.

 

119.

 

Krzysztof Pachołek

 

Tokary

40/4

budynek mieszkalny jednorodzinny

nr sprawy:
B.6743.1530.2020.PK

z dnia 20.05.2020r.

 

08.07.2020r.

 

120.

 

Mirosław Gawin

 

Żakowo

133/19, 105, 71/22, 71/10

rozbudowa sieci wodociągowej

nr sprawy;
B.6743.1542.2020.

z dnia 20.05.2020r.

   

121.

 

Gminne Przedsiębiorstwo Remontowo - Usługowe Sp. z o. o.

Ramleje

58/3, 58/14, 73, 35

rozbudowa sieci wodociągowej

nr sprawy:
B.6743.1543.2020.

z dnia: 20.05.2020r.

   

122.

 

ENERGA- OPERATOR S.A.

 

Przodkowo

645/4, 647/10, 647/14, 647/15, 648/3, 648/4, 648/5, 648/7, 648/8, 648/9, 649/10, 648/11, 648/12, 648/13, 648/14, 648/15, 648/16, 648/17, 648/18, 648/19

budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nN-0,4 kV

nr sprawy:
B.6743.1549.2020.mw

z dnia 20.05.2020r.

 

23.07.2020r.

 

123.

 

Tomasz Krawczyk

 

, Skrzeszewo

175/3, 175/10, 175/20, 175/21

budowa sieci wodociągowej przebiegającej przez działki nr 173/3, 175/10 i 175/21 w Skrzeszewie oraz budowa przyłącza wodociągowego dla działki nr 175/20 w Skrzeszewie, gm. Żukowo

nr sprawy:
B.6743.1563.2020.

z dnia 20.05.2020r.

   

124.

 

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o.

 

Młynek (Przodkowo)

571/6, 570/30, 572

gazociąg ś/c 63 PE 100 - RC

nr sprawy:
B.6743.1564.2020.

z dnia 20.05.2020r.

   

125.

 

Agnieszka i Henryk Labuda

 

Borkowo

465, 260/21, 25/9,

rozbudowa sieci wodociągowej oraz budowa przyłącza wodociągowego

nr sprawy:
B.6743.1568.2020.IF

z dnia 21.05.2020r.

 

04.06.2020r.

 

126.

 

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o.

Borkowo

19/22, 20/10, 20/17

budowa sieci gazowej średniego ciśnienia dla zabudowy mieszkalnej

nr sprawy:
B.6743.1579.2020.

z dnia 21.05.2020r.

   

127.

 

OLEX S.C Aleksandra Jastrzębska Robert Roda

 

Czaple (gm. Żukowo)

242/1, 242/2, 242/3, 242/4, 242/5, 242/6, 242/7, 242/8, 242/9, 242/10, 242/11, 242/12, 242/13, 242/14, 242/15, 191/1, 168/19, 196/20, 196/56, 196/64, 197, 196/10

rozbudowa sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami wodociągowymi i przyłączami kanalizacji sanitarnych dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych w zabudowie bliźniaczej

nr sprawy:
B.6743.1592.2020.

z dnia 25.05.2020r.

   

128.

 

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o. o.

 

Kiełpino

330/4, 328, 310/14, 310/1, 310/6, 310/7

gazociąg średniego ciśnienia dn 63 PE

nr sprawy:
B.6743.1619.2020.

 z dnia 26.05.2020r.

 

16.06.2020r.

 

129.

 

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o. o.

 

Smołdzino

250/10, 250/5, 250/15

gazociąg średniego ciśnienia dn 63 PE

nr sprawy:
B.6743.1620.2020.

 z dnia 26.05.2020r.

   

130.

 

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o. o.

 

Żukowo

1755/11, 1183

gazociąg średniego ciśnienia dn 63 PE

nr sprawy:
B.6743.1621.2020.IF

 z dnia 26.05.2020r.

 

 

04.08.2020r.

 

131.

 

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o. o.

 

Kiełpino

12/3, 17/8

budowa sieci gazowej dn 63 PE - średniego ciśnienia

nr sprawy:
B.6743.1622.2020.

 z dnia 26.05.2020r.

 

   

132.

 

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o. o.

 

Sierakowice

237

budowa sieci gazowej dn 63 PE - średniego ciśnienia

nr sprawy:
B.6743.1623.2020.

 z dnia 26.05.2020r.

 

 

02.07.2020r.

 

132.

 

Piotr Pośpieszny

 

Tokary

62/13, 62/12, 62/16, 109/2

budowa sieci kanalizacji sanitarnej

nr sprawy:
B.6743.1648.2020.MA

z dnia 26.05.2020r.

 

29.07.2020r.

 

133.

 

ENERGA - OPERATOR SA

 

Chmielno

16/2, 892/1, 892/2, 892/5

budowa linii kablowej nn 0,4 kV

nr sprawy:
B.6743.1683.2020.

z dnia 28.05.2020r.

 

   

134.

 

ENERGA - OPERATOR SA

 

Cieszenie

82/1, 82/2, 82/3, 83/2, 83/3, 85, 89

budowa linii kablowej nn 0,4 kV

nr sprawy:
B.6743.1684.2020.

z dnia 28.05.2020r.

 

 

 

17.06.2020r.

 

135.

 

Gmina Przodkowo

 

Kosowo

186/1, 188/3, 188/4, 195/2

rozbudowa sieci wodociągowej

nr sprawy:
B.6743.1699.2020.

z dnia 28.05.2020r.

   

136.

 

ENERGA - OPERATOR S.A.

 

Tokary

27/38, 27/39, 27/40, 27/41, 27/42, 27/43, 27/44, 27/116, 27/124, 27/125, 27/126, 27/127, 27/136, 137, 152, 161

budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nN - 0,4 kV

nr sprawy:
B.6743.1700.2020.IF

z dnia 28.05.2020r.

 

18.06.2020r.

 

137.

 

ENERGA - OPERATOR S.A.

 

Tokary

108/2, 108/37, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 141, 142, 144, 145, 148, 150, 151, 154

budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nN - 0,4 kV

nr sprawy:
B.6743.1701.2020.MA

z dnia 28.05.2020r.

 

17.07.2020r.

 

138.

 

ENERGA - OPERATOR S.A.

 

Tokary

27/71, 27/72, 108/2, 108/34, 108/35, 108/36

budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nN - 0,4 kV

nr sprawy:
B.6743.1702.2020.IF

z dnia 28.05.2020r.

 

 

18.06.2020r.

 

139.

 

Marcin Wenta

 

Przyjaźń

96/37

budowa domu jednorodzinnego wraz z zagospodarowaniem terenu oraz zbiornikiem na nieczystości bytowe

nr sprawy:
B.6743.1703.2020.MCh

z dnia 28.05.2020r.

 

10.08.2020r.

140.

 

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o.

 

Sierakowice

77/30, 217/4, 218/4

budowa sieci gazowej średniego ciśnienia dla zabudowy mieszkalnej

nr sprawy:
B.6743.1715.2020.

z dnia 01.06.2020r.

   

141.

 

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o.

 

Pępowo

40/3, 40/7, 40/14, 40/15, 239

budowa sieci gazowej średniego ciśnienia dla zabudowy mieszkalnej

nr sprawy:
B.6743.1716.2020.

z dnia 01.06.2020r.

 

   

142.

 

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o.

 

Sierakowice

70/7, 70/9, 176/3, 178, 201/2, 202/16, 202/18, 202/20, 202/24, 203/39, 203/41

budowa sieci gazowej średniego ciśnienia dla zabudowy mieszkalnej

nr sprawy:
B.6743.1717.2020.MA

z dnia 01.06.2020r.

 

 

23.06.2020r.

 

143.

 

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o.

 

Przodkowo

320/5, 350/15, 320/16, 320/28, 320/29

budowa sieci gazowej średniego ciśnienia dla zabudowy mieszkalnej

nr sprawy:
B.6743.1718.2020.MA

z dnia 01.06.2020r.

 

 

23.06.2020r.

 

144.

 

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o.

 

Grzybno

83/2, 99/6, 101/3, 117, 121 


Kartuzy
(orb. 101)

100, 102

budowa sieci gazowej średniego ciśnienia dla zabudowy mieszkalnej

nr sprawy:
B.6743.1719.2020.IF

z dnia 01.06.2020r.

 

 

01.07.2020r.

 

145.

 

Kwidziński Krzysztof

 

Łapalice

234/43, 234/18, 234/24

rozbudowa sieci wodociągowej praz budowa przyłącza wodociągowego

nr sprawy:
B.6743.1745.2020.IF

z dnia 01.06.2020r.

 

18.06.2020r.

 

146.

 

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o.

 

Kartuzy (obr. 0004)

49/1, 151/1

budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia DN 110 na terenie działek 49/1, 151/1

nr sprawy:
B.6743.1746.2020.MA

z dnia 01.06.2020r.

 

WYCOFANO WNIOSEK DNIA 19.08.2020R.

 

147.

 

Michał Szwychtenberg

 

Mezowo

40/19, 40/13

rozbudowa sieci wodociągowej oraz budowa przyłącza wodociągowego

nr sprawy:
B.6743.1747.2020.

z dnia 01.06.2020r.

 

17.06.2020r.

 

148.

 

Gabriela Okrój

 

Leszczynki

54/5, 54/3, 52/1, 52/2

rozbudowa sieci wodociągowej

nr sprawy:
B.6743.1790.2020.DW

z dnia 04.06.2020r.

WYCFOANY 30.11.2020r.

 

 

149.

 

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o.

Przyjaźń

42

budowa gazociągu średniego ciśnienia dn 63 x 5,80 mm PE

nr sprawy:
B.6743.1792.2020.

z dnia 03.06.2020r.

   

150.

 

ENERGA - OPERATOR S.A.

 

Sierakowice

406/13, 1210, 1209/1

przebudowa i rozbiórka sieci elektroenergetycznych nn 0,4 kV

nr sprawy:
B.6743.1794.2020.IF

z dnia 03.06.2020r.

 

BŁĘDNIE ZAREJESTROWANY WNIOSEK

 

151.

 

ELIT SP. Z O. O.

 

Czaple (Żukowo)

218/39, 218/44, 218/45, 218/46, 218/47, 218/48, 218/49, 218/50, 219/18, 197, 218/52, 196/,64

budowa sieci wodociągowej oraz przyłączy wodociągowych

nr sprawy:
B.6743.1816.2020.IF

z dnia 05.06.2020r.

 

03.08.2020r.

 

152.

 

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o.

 

Mezowo

260/2, 260/3

budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE dn63 i dn90

nr sprawy:
B.6743.1817.2020.IF

z dnia 05.06.2020 r.

 

07.08.2020r.

 

153.

 

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o.

 

Sierakowice

474/6, 1142/1, 475/4

budowa gazociągu średniego ciśnienia dn 63 PE zasilającego budynki mieszkalne

nr sprawy:
B.6743.1838.2020.

z dnia 05.06.2020 r.

   

154.

 

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o.

 

Chwaszczyno

760/24

gazociąg ś/c DN 63 PE

nr sprawy:
B.6743.1839.2020.

z dnia 08.06.2020r.

   

155.

 

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o.

 

Banino

161/29, 220/13, 220/10, 220/18,

gazociąg ś/c DN 63 PE

nr sprawy:
B.6743.1840.2020.

z dnia 08.06.2020r.

   

156.

 

Krzysztof Jarzembiński

 

Pierszczewo

4/13, 10/10, 10/14, 10/25, 10/23, 10/24

budowa sieci wodociągowej z przyłączami

B.6743.1879.2020.

z dnia 09.06.2020r.

   

157.

 

Dorota Komassa - Lewandowska

 

Gołubie

58/7

dom jednorodzinny wolno stojący BASIA G1

nr sprawy: 
B.6743.1887.2020.EL

z dnia 09.06.2020r.

 

WYCOFANIE WNIOSKU

29.06.2020.r.

158.

 

Gminne Przedsiębiorstwo Remontowo - Usługowe Sp. z o. o.

Egiertowo

97/9, 97/4, 104/2, 1005

rozbudowa sieci wodociągowek

nr sprawy:
B.6743.1888.2020.

z dnia 10.06.2020r.

 

02.07.2020r.

 

159.

 

Centrum Plus Sp. z o. o.

 

Czaple (Żukowo)

217/49, 217/38, 217/73, 217/74, 217/75, 217/83, 217/84, 217/85, 217/86

budowa sieci wodociągowej, oraz przyłączy wody i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Czaple dla planowanej zabudowy mieszkalnej

nr sprawy;
B.6743.1893.2020.

z dnia 10.06.2020r.

   

160.

 

Roman Huzarek

 

Sitno

43/50, 43/26, 43/48

budowa sieci wodociągowej z przyłączem wodociągowym i kanalizacji sanitarnej

nr sprawy:
B.6743.1932.2020.MA

z dnia 15.06.2020r.

 

15.07.2020r.

 

161.

 

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o.

 

Pępowo

46/20

budowa sieci gazowej N/C dn110PE

nr sprawy:
B.6743.1933.2020.IF

z dnia 15.06.2020r.

 

14.07.2020r.

 

162.

 

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o.

 

Przodkowo

233/41, 254/19, 254/14

budowa sieci gazowej du 63PE średniego ciśnienia o maksymalnym ciśnieniu do 0,5 MPa

nr sprawy:
B.6743.1934.2020.

z dnia 15.06.2020r.

   

162. a

 

Brygida i  Kazimierz Milczewscy
 

 

Chmielno

116/5nadbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego

nr sprawy:
B.6743.1938.2020.

z dnia 16.06.2020r.

 

09.07.2020 r.

163.

 

Anna Zielińska

 

Gołubie

261/45, 261/115, 261/58, 261/117, 261/118

budowa sieci wodociągowej z przyłączami

nr sprawy:
B.6743.1952.2020.

z dnia

16.06.2020r.

   

164.

 

Kossa Sp. z o. o. Sp. K.

 

Miszewko

276, 88/72

wykonanie sieci oraz przyłącza wody

nr sprawy:
B.6743.1967.2020.IF

z dnia 17.06.2020r.

29.09.2020r.

 

 

165.

 

Mirosława Skorowska

 

Brodnica

385/196, 385/197, 385/198, 385/199, 385/200, 385/201, 385/202, 385/203

budowa sieci wodociągowej z przyłączami

nr wniosku:
B.6743.1970.2020.

z dnia 16.06.2020r.

 

23.07.2020r.

 

166.

 

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o.

 

Kiełpino

272/3, 14, 256/1, 256/6, 256/9

gazociąg ś/c DN 63 PE

nr sprawy:
B.6743.1971.2020.

z dnia 17.06.2020r.

   

167.

 

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o.

 

Sierakowice

568/1, 568/37, 613, 620/10, 621/10

gazociąg ś/c DN 63 PE

nr sprawy:
B.6743.1972.2020.

z dnia 17.06.2020r.

   

168.

 

Kamil Radomski

 

Sulmin

56, 55/16, 55/17, 55/17, 55/18, 55/19

budowa sieci wodociągowej na terenie działek 56, 55/19 oraz przyłączy wodociągowych

nr sprawy;
B.6743.1990.2020.

z dnia 18.06.2020r.

 

21.07.2020r.

 

167.

 

Mirosław Dułak

 

Sulmin

56/13, 56/14, 54/2, 52/25, 52/27, 52/30, 52/29, 52/19, 52/20, 52/21, 52/22, 52/23, 52/24, 52/11, 52/26, 52/28

budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami

nr sprawy:
B.6743.1991.2020.

z dnia 18.06.2020r.

 

15.07.2020r

 

168.

 

Artur Kwidziński, Marcin Koszałka

 

Prokowo

656/1, 366/29, 366/30, 366/35, 663

budowa sieci kanalizacyjnej dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

nr sprawy:

B.6743.1992.2020.

z dnia 17.06.2020r.

   

169.

 

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o.

 

Mezowo

199/3, 193/27

budowa sieci gazowej DN63 PE - średniego ciśnienia

nr sprawy:
B.6743.2003.2020.IF

z dnia 19.06.2020r.

 

21.07.2020r.

 

170.

 

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o.

 

Czeczewo

90/3, 140/1, 138/13, 138/12

budowa sieci gazowej średniego ciśnienia dn63PE

nr sprawy:
B.6743.2004.2020.

z dnia 19.06.2020r.

   

171.

 

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o.

 

Kiełpino

230/18, 231/7, 231/9

budowa sieci gazowej DN63 PE - średniego ciśnienia

nr sprawy:
B.6743.2005.2020.

z dnia 19.06.2020r.

   

172.

 

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o.

Warzenko

87/1, 79/8, 79/7, 79/10

budowa sieci gazowej DN63 PE - średniego ciśnienia

nr sprawy:
B.6743.2006.2020.

z dnia 19.06.2020r.

   

173.

 

ENERGA - OPERATOR S.A.

 

Tuchom

113/7, 113/32, 113/34

przebudowa sieci SN 15 KV

nr sprawy:
B.6743.2010.2020.

z dnia 19.06.2020r.

   

174.

 

Regina Złoch, Leszek Złoch

 

Garcz

22/6, 22/3, 24, 25/7

rozbudowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową przyłączy

mr sprawy:
B.6743.2017.2020.

z dnia 22.06.2020r.

   

175.

 

Dominika Leszczyńska - Wielińska

 

Tuchom

59/16

zamiar przystąpienia do wybudowania ogrodu zimowego

nr sprawy:
B.6743.2028.2020.

z dnia 22.06.2020r.

   

176.

 

Aleksandra Jastrzębska - przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą e ramach spółki cywilnej pod nazwą: OLEX S.C Aleksandra Jastrzębska Robert Roda

 

Czaple (Żukowo)

191/, 242/1, 242/2, 242/3

przebudowa sieci telekomunikacyjnej na tych samych działkach ) usunięcie kolizji - W POSTACI ZAGŁĘBIENIA BEZ ZMIANY TRASY) w celu budowy wjazdów i podjazdów do domów mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej

nr sprawy:
B.6743.2029.2020.

z dnia 19.06.2020r.

   

177.

 

Klaudia Plichta

 

Staniszewo

127/9, 126/16, 126/11

sieć wodociągowa przez dz. nr. 127/9, 126/16 z przyłączem do dz. nr 126/11

nr sprawy:
B.6743.2054.2020.

z dnia 24.06.2020r.

   

178.

 

ENERGA - OPERATOR S.A.

 

Tokary

 

budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nN - 0,4 kV

nr sprawy:
B.6743.2059.2020.

z dnia 23.06.2020r.

   

179.

 

Józef Grzenkowicz

 

Sierakowice

94/25, 94/31, 100/1, 102/47, 102/46, 102/1, 102/2, 102/3, 102/32, 102/31, 102/30, 282/2, 283/86, 283/82

rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych

nr sprawy:
B.6743.2068.2020.

z dnia: 25.06.2020r.

   

180.

 

Tomasz Kuś

 

Sikorzyno

99/19, 99/25, 99/38, 99/39, 99/40

budowa sieci wodociągowej z przyłączami wodociągowymi

nr sprawy:
B.6743.2071.2020.

z dnia: 25.06.2020r.

   

181.

 

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Szymbark

983/35, 983/36, 983/11, 983/34, 983/33, 195, 149, 983/32, 155, 30, 29, 27

budowa sieci wodociągowej

nr sprawy:
B.6743.2072.2020.

z dnia 25.06.2020r.

   

182.

 

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Szymbark

53/3, 983/37, 36, 983/31, 983/35, 983/36, 983/11, 983/17, 983/26, 983/15, 983/17, 983/33

budowa sieci kanalizacji sanitarnej

nr sprawy:
B.6743.2073.2020.

z dnia 25.06.2020r.

   

183.

 

Gmina Przodkowo

 

Przodkowo

498, 499, 469

rozbudowa sieci wodociągowej i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej

nr sprawy:
B.6743.2074.2020.DW

z dnia 25.06.2020r.

 

10.08.2020r.

 

184.

 

ENERGA - OPERATOR S.A.

 

Kamienica Królewska

336/12, 336/8

 

budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nn - 0,4 kV

nr sprawy:
B.6743.2078.2020.DW

z dnia 24.06.2020r.

 

23.07.2020r.

 

185.

 

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o.

 

Somonino

118, 141/6

budowa sieci gazowej ś/c dn63PE

nr sprawy:
B.6743.2092.2020.

z dnia 26.06.2020r.

   

186.

 

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o.

 

Kartuzy - obr. 7

140, 3/1,4/1, 309, 310, 207, 206/5, 167/5, 228/1, 240/1, 2/7, 2/12

budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w Kartuzach w rejonie ulic Zamkowej, Polnej, Jarzębinowej, Leśnej, Bukowej, Klonowej

nr sprawy:
B.6743.2093.2020.MA

z dnia 25.06.2020r.

 

31.07.2020r.

 

187.

 

Grzegorz Dąbrowski

 

Połęczyno

152/13

budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego, dwulokalowego wraz ze zbiornikiem na wody opadowe i szczelnym zbiornikiem na ścieki

nr sprawy:
B.6743.2094.2020.

z dnia
26.06.2020r.

   

188.

Grzegorz Dąbrowski

 

Połęczyno

152/12

 

budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego, dwulokalowego wraz ze zbiornikiem na wody opadowe i szczelnym zbiornikiem na ścieki

nr sprawy:
B.6743.2095.2020.

z dnia
26.06.2020r.

   

189.

 

ELIT SP. Z O. O.

 

Czaple

215/22, 215/37, 216/33, 216/34, 219/52, 219/53, 219/18, 219/28, 219/29, 219/30. 219/31, 219/32, 219/33, 219/34, 219/35, 219/36, 219/37, 219/38, 219/37, 219/,68

budowa sieci wodociągowej oraz przyłączy wodociągowych

nr sprawy:
B.6743.2096.2020.IF

z dnia 29.06.2020r.

 

07.08.2020r.

 

190.

 

Marcin Klawa

 

Stężyca

121/45, 121/41, 121/60

budowa sieci wodociągowej z przyłączami wodociągowym

nr sprawy:
B.6743.2134.2020.

z dnia 30.06.2020r.

 

20.07.2020r.

 

191.

 

Paweł Skowron

 

Kożyczkowo

48

budowa sieci wodociągowej

nr sprawy:
B.6743.2135.2020.

z dnia 29.06.2020r.

   

192.

 

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o.

 

Żukowo

851/10, 851/16

gazociąg niskiego ciśnienia dn 63 PE

nr sprawy:
B.6743.2136.2020.

z dnia 30.06.2020r.

   

193.

 

ENERGA - OPERATOR SA

 

Rębiechowo

242/309, 242/311, 242/319

budowa linii kablowej nn 0,4 kV

nr sprawy:
B.6743.2152.2020.

z dnia 30.06.2020r.

   

194.

 

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o.

 

Borkowo

598/2

budowa sieci gazowej średniego ciśnienia dla zabudowy mieszkalnej

nr sprawy:
B.6743.2176.2020.

z dnia 01.07.2020r.

   

195.

 

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o.

 

Żukowo

228, 241/1, 241/17

budowa sieci gazowej średniego ciśnienia dla zabudowy mieszkalnej

nr sprawy:
B.6743.2177.2020.

z dnia 01.07.2020r.

   

196.

 

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o.

 

Rębiechowo

242/176, 242/238, 242/319

budowa sieci gazowej średniego ciśnienia dla zabudowy mieszkalnej

nr sprawy:
B.6743.2178.2020.

z dnia 01.07.2020r.

 

21.07.2020r.

 

197.

 

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o.

Barniewice

279/1, 280/25

budowa sieci gazowej średniego ciśnienia dla zabudowy mieszkalnej

nr sprawy:
B.6743.2179.2020.

z dnia 01.07.2020r.

 

21.07.2020r.

 

198.

 

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o.

 

Sierakowice

30/6, 491/10, 491/12, 492/3, 493/6, 493/7, 493/11, 495/9, 495/24, 495/28, 495/29, 495/30, 497/1, 498/1

budowa sieci gazowej średniego ciśnienia dla zabudowy mieszkalnej

nr sprawy:
B.6743.2180.2020.

z dnia 01.07.2020r.

   

199.

 

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o. 

Czeczewo

63/3, 63/4, 63/20, 63/22, 63/28, 71/1, 71/2, 71/3, 71/4, 71/5, 71/6, 79, 80/1, 84

budowa sieci gazowej średniego ciśnienia dla zabudowy mieszkalnej

nr sprawy:
B.6743.2181.2020.

z dnia 01.07.2020r.

   

200.

 

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o.

 

Glincz

184, 186/15, 186/23, 176/10, 176/9, 177, 178/49, 178/47, 178/6

Skrzeszewo Żukowskie

106/2, 107/2

budowa gazociągu dn63PE s/c

nr sprawy:
B.6743.2195.2020.

z dnia 02.07.2020r.

   

201.

 

ENERGA - OPERATOR SA

 

Borkowo

204/2, 204/1, 205/2,

Żukowo

99/2, 99/3, 986, 97/29, 97/4, 97/28, 97/23, 97/17, 97/7, 97/8, 97/9, 97/10, 97/11, 97/12, 97/13, 97/14, 97/15, 97/16

projekt budowy sieci elektroenergetycznej NN 0,4 kV

nr sprawy:
B.6743.2214.2020.MA

z dnia 03.07.2020r.

 

 

25.08.2020r.

 

202.

 

ENERGA - OPERATOR SA

 

Czaple

216/33, 216/34, 219/53, 219/28, 219/29, 219/30, 219/31, 219/32, 219/33, 219/34, 219/35, 219/36, 219/37,

projekt budowy sieci elektroenergetycznej NN 0,4 kV

nr sprawy:
B.6743.2215.2020.

z dnia 03.07.2020r.

 

   

203.

 

ENERGA - OPERATOR SA

 

Garcz

148/13, 149/1, 149/2, 149/3, 149/4, 150, 151/7, 151/11, 151/27, 154/1, 161/2, 165/6, 165/11, 220

projekt budowy sieci elektroenergetycznej NN 0,4 kV

nr sprawy:
B.6743.2216.2020.DW

z dnia 03.07.2020r.

 

 

31.08.2020r.

 

204.

 

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o.

 

Sitno

79/23, 79/11

gazociąg ś/c 63PE 100-RC

nr sprawy:
B.6743.2234.2020.DW

z dnia 06.07.2020r.

 

11.08.2020r.

 

205.

 

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o.

 

Mezowo

135, 137, 138, 142/12, 151

budowa sieci gazowej ś/c dn63PE

nr sprawy:
B.6743.2235.2020.

z dnia 06.07.2020r.

   

206.

 

ENERGA - OPERATOR SA

Czaple

184/15, 184/16, 184/17, 184/18, 184/19, 184/20, 184/21, 184/22, 184/23, 184/24, 182/5, 183/4, 191/1, 184/25, 184/5

budowa linii kablowej nn 0,4 kV

nr sprawy:
B.6743.2241.2020.MA

z dnia 06.07.2020r.

 

 

27.07.2020r.

 

207.

 

Gmina Przodkowo

 

Smołdzino

228/7, 228/14, 231/3, 234, 242/1, 242/8, 242/9

budowa sieci wodociągowej

nr sprawy:
B.6743.2259.2020.

z dnia 07.07.2020r.

 

   

208.

 

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o.

 

Somonino

202/13, 166, 170/1, 170/5

gazociąg ś/c DN 63 PE

nr sprawy:
B.6743.2260.2020.

z dnia 07.07.2020r.

   

209.

 

Agnieszka i Krystian Andrychowscy

 

Brodnica Górna

203/1

budynek mieszkalny jednorodzinny

nr sprawy:
B.6743.2267.2020.HŻ

z dnia 06.07.2020r.

 

10.09.2020r.

 

210.

 

Iwona Gawin

 

Żukowo

853/12, 853/13, 853/15, 851/14,  1750/6

projekt przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej

nr sprawy:
B.6743.2286.2020.

z dnia 08.07.2020r.

   

211.

 

ENERGA OPERATOR SA

 

Pępowo

195/43, 195/44, 195/45, 195/46,    195/9

budowa linii kablowej NN 0,4 kV

nr sprawy:
B.6743.2287.2020.WM

z dnia 08.07.2020r.

 

27.08.2020r.

 

212.

 

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o. 

Somonino

811, 807/2

budowa sieci gazowej średniego ciśnienia dn60PE100 typ2, SDR11

nr sprawy:
B.6743.2296.2020.mw

z dnia 08.07.2020r.

 

04.08.2020r.

 

213.

 

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

 

Somonino

371/1, 234/1, 367/1, 367/18, 366/11

gazociąg ś/c DN 63 PE

nr sprawy:
B.6743.2340.2020.MA

z dnia 10.07.2020r. 

 

28.07.2020r.

 

214.

 

Agnieszka Dakało-Szczygiełska

 

Leźno

196/71, 196/77

sieć wodociągowa wraz z budową przyłącza wodociągowego dla budynku jednorodzinnego

nr sprawy:
B.6743.2341.2020

z dnia 10.07.2020r.

   

215.

 

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z.o.o.

 

Chwaszczyno

730/44

gazociag ś/c DN 63PE

nr sprawy:
B.6743.2342.2020.

z dnia 09.07.2020r.

   

216.

 

Tomasz Dzwonkowski

 

Stężyca

573/6, 583, 576/6 

rozbudowa sieci wodociągowej i oraz budowa przyłącza wodociągowego i przyłącza kanalizacji sanitarnej

nr sprawy:
B.6743.2343.2020.

z dnia 10.07.2020r.

   

217.

 

ENERGA - OPERATOR S.A.

 

Rębiechowo 242/308, 242/310, 242/312, 242/319, 242/89 242/87

 

budowa linii kablowej nn 0,4kV

nr sprawy:
B.6743.2365.2020.

z dnia 13.07.2020r.

   

218.

 

ENERGA - OPERATOR S.A.

 

Pierszczewo

3, 4/3

Czaple

330, 331, 334/3, 334/4, 334/13, 334/18, 334/19, 334/26, 334/27

wykonanie linii kablowej nn 0,4 kV

nr sprawy:
B.6743.2339.2020.MA

z dnia 13.07.2020r.

 

28.08.2020r.

 

219.

 

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z.o.o.

 

Sierakowice

280/4, 281/2, 88/1, 82/4, 82/2, 85/16, 86/1, 87/1, 87/3, 85/14,

Puzdrowo

219/3, 20/5, 220/3, 223/11, 250/28, 226/4, 226/8, 225/2, 224/2, 389/17, 289/18, 289/19, 391/5, 392/1, 393/2, 394/2, 395, 359/5, 358/4, 357/4, 357/7, 340/2, 333/3, 334/11, 5/6, 5/7, 6/4, 6/2, 88/4, 4/2, 3/2, 3/1, 18/1, 2/2, 2/1

Gowidlino

419/3, 420/4, 421/4, 422/8, 421/5

budowa sieci gazowej dn 160 PE, dn 90 PE średniego ciśnienia Sierakowice - Puzdrowo - Kawle, gmina Sierakowice

nr sprawy:
B.6743.2366.2020.

z dnia 14.07.2020r.

   

220.

 

GMINA CHMIELNO

Zawory 

241

budowa sieci oświetlenia ulicznego

nr sprawy:
B.6743.2380.2020.DW

z dnia 14.07.2020 r.

 

17.08.2020r.

 

221.

 

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z.o.o.

Somonino

473/1, 473/14

budowa sieci gazowej średniego ciśnienia dn63PE

nr sprawy:
B.6743.2381.2020.mw

z dnia 14.07.2020 r.

 

04.08.2020r.

 

222.

 

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z.o.o.

Sierakowice

531, 1075

budowa sieci gazowej średniego ciśnienia dn63PE

nr sprawy:
B.6743.2382.2020.

z dnia 14.07.2020 r.

   

223.

 

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z.o.o.

Gowidlino

421/5

budowa stacji redukcyjno - pomiarowej gazu średniego ciśnienia ( MOP 0,5 MPa) o przepuszczalności Q = 800 m3/h wraz  z przewodem wejściowym DN 80 i przewodem wyjściowym DN 150

nr sprawy:
B.6743.2383.2020.

z dnia 14.07.2020 r.

   

224.

 

Michał Waśko

 

Pępowo

71/20

budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego "DOM W WIOSNÓWKACH" 

nr sprawy:
B.6743.2384.2020.

z dnia 14.07.2020 r.

   

225.

 

ECO HOUSE Sp. z o.o. spółka komandytowa

 

Żukowo

237/5, 237/6, 237/14, 237/13, 237/24, 237/25

budowa sieci wodociągowej z przyłączami do budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej

nr sprawy:
B.6743.2400.2020.

z dnia 14.07.2020 r.

   

226.

 

YES M Sp. Z O. O.

 

Kiełpino

335/40, 335/36

budowa sieci wodociągowej oraz budowa przyłączy wodociągowych

nr sprawy:
B.6743.2421.2020.WM

z dnia 16.07.2020 r.

 

WYCOFANO WNIOSEK

05.08.2020r.

 

227.

 

Krzysztof Gangalewski

 

Leszczynki

121/3, 121/4, 121/5, 121/6, 149

rozbudowa sieci wodociągowej oraz budowa przyłączy wodociągowych

nr sprawy:
B.6743.2422.2020.WM

z dnia 16.07.2020 r.

 

WYCOFANO WNIOSEK

05.08.2020r.

228.

 

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z.o.o.

Kiełpino

41/31, 986/8, 986/29

budowa gazociagu ś/c DN 63PE

nr sprawy:
B.6743.2436.2020.mw

z dnia 17.07.2020r.

 

07.08.2020r.

 

229.

 

Spółka Komunalna Żukowo Sp. Z o. o.

 

Pępowo

14/1, 17, 23/34, 24/2, 24/8, 24/10, 26/3, 26/29, 26/41, 28/1

budowa sieci wodociągowej wody surowej wraz ze światłowodem sterowniczym

nr sprawy:
B.6743.2439.2020.DW

z dnia 17.07.2020r.

 

WNIOSEK WYCOFANY

W DNIU 12.10.2020r.

230.

 

Arkadiusz Masiejczyk i Janusz Kowalski

Przjaźń

76, 85/5, 85/10, 85/12

budowa sieci i przyłączy wodociągowych

nr sprawy:
B.6743.2452.2020.

z dnia 20.07.2020r.

   

231.

 

Beata i Kazimierz Kleszczewscy

 

Nowy Świat (Barniewice)

316/16, 316/9, 1049

wykonanie sieci wodociągowej De 110 PE wraz z przyłączem wodociągowym De 40 PE

nr sprawy:
B.6743.2472.2020.

z dnia 20.07.2020r.

   

232.

 

Waldemar Bombicki reprezentujący firmę Gelsen Sp. z o. o.

 

Czaple

217/19, 217/20

budowa sieci i przyłączy wodociągowych dla dwóch budynków mieszalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej

nr sprawy:
B.6743.2473.2020.WM

z dnia 21.07.2020r.

 

07.08.2020r.

 

233.

 

Paweł Orliński

 

Pępowo

195/33

budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego wraz z wewnętrzną instalacją wodociągową, kanalizacji sanitarnej, C.O., elektryczną i gazową oraz zagospodarowania terenu

nr sprawy:
B.6743.2476.2020.

z dnia 22.07.2020r.

   

234.

 

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. Z O. O.

 

Chmielno

423/4, 420, 421, 324/8, 325/8

rozbudowa sieci wodociągowej

nr sprawy:
B.6743.2478.2020.MC

z dnia 22.07.2020r.

 

 

WYCOFANO WNIOSEK 20.11.2020r.

 

235.

 

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z.o.o.

Żukowo

99/2, 123/12

budowa gazociągu DN 63 PE ś/c

nr sprawy:
B.6743.2479.2020.DW

z dnia 22.07.2020r.

 

11.08.2020r.

 

236.

 

Paweł Lis

 

Dzierżążno

28/33, 28/34

budowa sieci wodociągowej DN90 wraz z przyłączem do budynku mieszkalnego

nr sprawy:
B.6743.2494.2020.

z dnia 23.07.2020r.

   

237.

 

Danuta Złomańczuk

 

Skrzeszewo

642/1

budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego " Dom przy niezapominajek 5" wraz z instalacjami wod. - kan., elektryczną, bezodpływowym zbiornikiem na ścieki sanitarne i zbiornikiem retencyjnym na wody deszczowe

nr sprawy:
B.6743.2503.2020.

z dnia 24.07.2020r.

   

238.

 

LOKUM WIŚNIEWSKI, FROST " SPÓŁKA JAWNA

 

Tokary

138, 108/2, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134 ,135, 136, 137, 128, 130, 132, 134, 136, 139, 141, 144, 148, 151, 138, 141, 142, 144, 145, 148, 150, 151, 154

sieć i przyłącza wody oraz sieć i przyłącza kanalizacji sanitarnej

nr sprawy:
B.6743.2524.2020.

z dnia 27.07.2020r.

   

239.

 

Dariusz Napłoszek

 

Połęczyno

152/14, 152/18

rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem wodociągowym

nr sprawy:
B.6743.2557.2020.IF

z dnia 28.07.2020r.

 

18.08.2020r.

 

240.

 

ENERGA - OPERATOR S.A.

 

Skrzeszewo Żukowo

24/18, 24/19, 24/20, 24/21, 24/22, 24/16, 24/17, 24/2

budowa linii kablowej nn 0,4 kV

nr sprawy:
B.6743.2558.2020.DW

z dnia 29.07.2020r.

 

13.10.2020r.

 

241.

 

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z.o.o.

 

Sierakowice

1014/3, 997, 1042, 1041, 1043/1, 1064

gazociąg ś/c DN 63 PE

nr sprawy:
B.6743.2578.2020.

z dnia 30.07.2020r.

   

242.

 

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z.o.o.

 

Stara Maszyna

766/7, 766/9, 782/3, 776/11, 776/26

gazociąg ś/c DN 63 PE

nr sprawy:
B.6743.2579.2020.MC

z dnia 30.07.2020r.

 

01.12.2020 r.

 

243.

 

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z.o.o.

Pępowo

71/15, 71/3, 70/12, 70/7

budowa sieci gazowej dn 125 PE niskiego ciśnienia

nr sprawy:
B.6743.2580.2020.MA

z dnia 30.07.2020r.

 

 

WYCOFANO WNIOSEK 16.11.2020r.

 

244.

 

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z.o.o.

 

Zawory

22, 241

budowa sieci gazowej średniego dla zabudowy mieszkaniowej

nr sprawy:
B.6743.2581.2020.MA

z dnia 30.07.2020r.

 

19.08.2020r.

 

245.

 

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z.o.o.

 

Banino

202/2, 204/2, 459/46

budowa sieci gazowej średniego dla zabudowy mieszkaniowej

nr sprawy:
B.6743.2582.2020.DW

z dnia 30.07.2020r.

 

16.09.2020r.

 

246.

 

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z.o.o.

 

Glincz

14, 146/24

budowa sieci gazowej średniego dla zabudowy mieszkaniowej

nr sprawy:
B.6743.2583.2020.

z dnia 30.07.2020r.

   

247.

 

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z.o.o.

 

Czaple (gm. Żukowo)

196/59, 196/64, 197

budowa sieci gazowej średniego dla zabudowy mieszkaniowej

nr sprawy:
B.6743.2584.2020.IF

z dnia 30.07.2020r.

 

18.08.2020r.

 

248.

 

Gmina Przodkowo

 

Smołdzino

235/10, 235/2, 235/1, 235/5, 153/6, 234

budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej

nr sprawy:
B.6743.2585.2020.DW

z dnia 30.07.2020r.

 

 

21.08.2020r.

 

249.

 

Wioleta Karpus

 

Żukowo

1002/1, 1002/5

budowa sieci i przyłącza wodociągowego dla projektowanego budynku jednorodzinnego

nr sprawy:
B.6743.2586.2020.IF

z dnia 30.07.2020r.

 

14.08.2020r.

 

250.

 

Gminne Przedsiębiorstwo Remontowo - Usługowe Sp. Z O. O.

 

Egiertowo

49/15, 49/21

rozbudowa sieci wodociągowej

nr sprawy:
B.6743.2602.2020.IF

z dnia 31.07.2020r.

 

18.08.2020r.

 

251.

 

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z.o.o.

Pępowo

70/14, 70/17

budowa sieci gazowej SC w drodze prywatnej wraz z jednym przyłączem gazowym do budynku mieszkalnego

nr sprawy:
B.6743.2603.2020.IF

z dnia 31.07.2020r.

 

28.08.2020r.

 

252.

 

Marcin Wenta

 

Przyjaźń

96/38

budowa domu jednorodzinnego wraz z zagospodarowaniem terenu oraz zbiornikiem na nieczystości bytowe

nr sprawy:
B.6743.2623.2020.PK

z dnia 31.07.2020r.

WNIOSEK WYCOFANO

25.09.2020r.

 

 

253.

 

ENERGA - OPERATOR S.A.

 

Miechucino

268/48, 268/50, 268/75

projekt budowy sieci elektroenergetycznej NN 0,4 kV

nr sprawy:
B.6743.2625.2020.

z dnia 03.08.2020r.

   

254.

 

Marcin Wenta

 

Przyjaźń

96/40

budowa domu jednorodzinnego wraz z zagospodarowaniem terenu oraz zbiornikiem na nieczystości bytowe

nr sprawy:
B.6743.2636.2020.

z dnia 03.08.2020r.

   

255.

 

Paweł Piwowarczyk reprezentujący firmę OMAROK SP. Z O. O. O.

 

Czaple (Żukowo)

219/53, 215/22, 215/37

projekt budowy sieci i dwóch przyłączy kanalizacji sanitarnej

nr sprawy:
B.6743.2645.2020.WM

z dnia 04.08.2020r.

 

03.09.2020r.

 

256.

 

Mirosława Krzyżanowska

 

Chwaszczyno

1250/25, 883/37, 1271/7, 1271/2, 1271/3, 1271/4, 1271/5, 1271/6, 1271/8

budowa sieci wodociągowej oraz przyłączy wodociągowych

nr sprawy:
B.6743.2646.2020.DW

z dnia 04.08.2020r.

 

09.09.2020r.

 

257.

 

Gminne Przedsiębiorstwo Remontowo - Usługowe Sp. z o. o.

 

Somonino

384, 385/2, 887/17, 887/15, 245/20, 392/21, 392/22, 405

rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej

nr sprawy:
B.6743.2647.2020.IF

z dnia 04.08.2020r.

 

24.09.2020r.

 

 

258.

 

ENERGA OŚWIETLENIE SP. Z O. O.

 

Łapalice,

214/1, 207/8, 207/13, 207/15

Prokowo

631/1, 621

budowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV oświetlenia drogowego

nr sprawy:
B.6743.2653.2020.IF

z dnia 05.08.2020r.

 

26.08.2020r.

 

259.

 

ENERGA OŚWIETLENIE SP. Z O. O.

 

Borowo

397/3

budowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV oświetlenia drogowego

nr sprawy:
B.6743.2654.2020.DW

z dnia 05.08.2020r.

 

26.08.2020r.

 

260.

 

ENERGA OŚWIETLENIE SP. Z O. O.

 

Łapalice

198/2, 202/8, 202/14

budowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV oświetlenia drogowego

nr sprawy:
B.6743.2653.2020.

z dnia 05.08.2020r.

   

261.

 

ENERGA OŚWIETLENIE SP. Z O. O.

 

Sitno

157/2, 23, 156/2, 40/14, 40/13

 

budowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV oświetlenia drogowego

nr sprawy:
B.6743.2665.2020.MA

z dnia 06.08.2020r.

 

26.05.2020r.

 

262.

 

ENERGA OŚWIETLENIE SP. Z O. O.

 

Kiełpino

386/15, 388/2, 335/41, 335/40

budowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV oświetlenia drogowego

nr sprawy:
B.6743.2666.2020.DW

z dnia 06.08.2020r.

 

27.08.2020r.

 

263.

 

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z.o.o.

 

Sierakowice

513/10, 513/6, 513/8

budowa gazociągu DN 63 PE zasilającego budynki mieszkalne

nr sprawy:
B.6743.2691.2020.MC

z dnia 06.08.2020r.

 

10.09.2020r.

 

264.

 

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z.o.o.

 

Długi Kierz

165/4, 244/7, 244/8, 245/18, 245/25

budowa gazociągu DN 63 PE zasilającego budynki mieszkalne

nr sprawy:
B.6743.2692.2020.DW

z dnia 06.08.2020r.

 

08.09.2020r.

 

265.

 

ENERGA OŚWIETLENIE SP. Z O. O.

 

Kiełpino

349/5, 822, 351/13, 351/7

budowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV oświetlenia drogowego

nr sprawy:
B.6743.2709.2020.

z dnia 10.08.2020r.

   

266.

 

Krzysztof Gangalewski

 

Leszczynki

121/3, 121/4, 121/5, 121/6, 149

rozbudowa sieci wodociągowej oraz budowa przyłączy wodociągowych

nr sprawy:
B.6743.2727.2020.

z dnia 11.08.2020r.

   

267.

 

ENERGA OŚWIETLENIE SP. Z O. O.

 

Kosy

19/20, 19/12, 18/2

budowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV oświetlenia drogowego

nr sprawy:
B.6743.2745.2020.MC

z dnia 12.08.2020r.

 

24.09.2020r.

 

268.

 

Dariusz Wesserling

 

Prokowo

365/10, 365/11, 365/15, 365/19, 657/5, 657/2

budowa sieci wodociągowej z przyłączem i sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączem do budynku mieszkalnego jednorodzinnego

nr sprawy:
B.6743.2757.2020.DW

z dnia 13.08.2020r.

 

02.09.2020r.

 

289.

 

Andrzej Frącek

 

Tuchom

150/10, 150/28

budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem wod. - kan. do projektowanego budynku jednorodzinnego

nr sprawy:
B.6743.2758.2020.MA

z dnia 13.08.2020r.

 

03.09.2020r.

 

290.

 

Gmina Chmielno

 

Cieszenie

36/3, 40, 187

przebudowa drogi gminnej polegająca na budowie oświetleniowej linii napowietrznej izolowanej 0,4 kV

nr sprawy:
B.6743.2778.2020.

z dnia 14.08.2020r.

   

291.

 

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z.o.o.

Sierakowice

598/1, 599/1, 600/1, 601/10, 602/2, 639/1, 652/1, 657/1, 661/1, 661/2, 891, 1395/6, 1395/7, 1395/8

budowa sieci gazowej średniego ciśnienia dla zabudowy mieszkalnej

nr sprawy:
B.6743.2799.2020.

z dnia 17.08.2020r.

   

292.

 

Bernadeta i Ireneusz Puzio

 

Glincz

37/2

 

budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego w/q projektu gotowego "Dom w hortensjach 2 (G2)" oraz zbiornika szczelnego na ścieki

nr sprawy:
B.6743.2800.2020.MCh

z dnia 17.08.2020r.

sprzeciw 14.10.2020r.

 

 

293.

 

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z.o.o.

Sierakowice

313/15, 313/17, 312/16, 313/16, 313/18

gazociąg ś/c DN 63 PE

nr sprawy:
B.6743.2818.2020.MC

z dnia 18.08.2020r.

 

08.09.2020r.

 

294.

 

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z.o.o.

Kosowo

140, 134/1, 134/6

gazociąg ś/c DN 63 PE

nr sprawy:
B.6743.2819.2020.DW

z dnia 18.08.2020r.

 

07.09.2020r.

 

295.

 

ENERGA - OPERATOR S.A.

Chwaszczyno

759/5, 760/24, 760/29, 777/1

budowa sieci elektroenergetycznej NN - 0,4 kV

nr sprawy:
B.6743.2820.2020.MA

z dnia 18.08.2020r.

 

07.09.2020r.

 

296.

 

Franciszek Dalecki

 

Sikorzyno

90/36, 90/51, 90/52, 69, 79, 90/30, 78/7, 78/6, 78/8

budowa sieci wodociągowej z przyłączami

nr sprawy:
B.6743.2821.2020.IF

z dnia 18.08.2020r.

 

07.10.2020r.

 

297.

 

ENERGA - OPERATOR S.A.

 

Somonino

467, 490/1, 472

projekt przebudowy sieci kablowej SN 14 kV i NN 0,4 kV

nr sprawy:
B.6743.2833.2020.

z dnia 19.08.2020r.

   

298.

 

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z.o.o.

 

Kartuzy (obręb 4)

49/1, 151/1

budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia DN 110 PE w celu zasilenia budownictwa mieszkaniowego

nr sprawy:
B.6743.2834.2020.MA

z dnia 19.08.2020r.

 

07.09.2020r.

 

299.

 

Gmina Przodkowo

 

Kosowo 

140, 129, 131/1, 126/1 

rozbudowa sieci wodociągowej 

nr sprawy:
B.6743.2856.2020.MA

z dnia 21.08.2020r.

 

WYCOFANY WNIOSEK

10.09.2020r.

 

 

299A

 

ENERGA-OPERATOR S.A.

 

Czaple

195/44, 195/58,

195/47, 195/48

budowa linii elektroenergetyznej kablowej nN o,4 kV

nr sprawy:

B.6743.2866.2020.MA

21.08.2020r.

 

 

14.10.2020r.

 

300.

 

ENERGA - OPERATOR S.A.

 

Łączyno

116/2

przebudowa sieci elektroenergetycznej napowietrznej SN - 15 kV

nr sprawy:
B.6743.2896.2020.

z dnia 25.08.2020r.

   

301.

 

Gmina Przodkowo

 

Przodkowo

323/1, 324/7, 324/8, 358/15

budowa sieci wodociągowej i kanalizacji ciśnieniowej

nr sprawy:
B.6743.2907.2020.

z dnia 27.08.2020r.

   

302.

 

Gmina Przodkowo

Kawle Dolne

168/3, 165/1, 167/5, 167/13

rozbudowa sieci wodociągowej z przykanalikiem

nr sprawy:
B.6743.2908.2020.DW

z dnia 27.08.2020r.

 

WNIOSEK WYCOFANY

16.09.2020r.

 

303.

 

Marcin Data

 

Tokary

67/53, 67/61, 67/46

rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączem

nr sprawy:
B.6743.2909.2020.MA

z dnia 27.08.2020r.

 

27.10.2020r.

 

304.

 

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z.o.o.

 

Skrzeszewo Żukowskie

324/4, 324/16, 324/33, 323/3

budowa gazociągu dn63PE ś/c

nr sprawy:
B.6743.2910.2020.MC

z dnia 27.08.2020r.

Wycofany Dina 15.09.2020.

 

 

305.

 

Marcin Wenta

 

Niestępowo

146/84

budowa domu jednorodzinnego wraz z zagospodarowaniem terenu, zbiornika na nieczystości bytowe oraz zbiornika na wody opadowe

nr sprawy:
B.6743.2911.2020.IP

z dnia 27.08.2020r.

 

12.10.2020.r.

 

306.

 

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z.o.o. 

Żukowo

1755/11, 1183

gazociąg średniego ciśnienia dn 63 PE

nr sprawy:
B.6743.2943.2020.

z dnia 27.08.2020r.

   

307.

 

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z.o.o.


 

Borkowo

242/3, 254

budowa sieci gazowej średniego ciśnienia dla zabudowy mieszkalnej

nr sprawy:
B.6743.2944.2020.

z dnia 28.08.2020r.

   

308.

 

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z.o.o.

Czaple (Żukowo)

181/10, 181/11

budowa gazociągu dn63DE ś/c

nr sprawy:
B.6743.2955.2020.MA

z dnia 31.08.2020r.

 

17.09.2020r.

 

309.

 

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z.o.o.

Wygoda Łączyńska

295/4, 453/3, 449/1, 433/1 - obręb Borzestowo gm. Chmielno

14/1, 10/2, 10/5, 12/9, 7/2, 7/6, 17/16, 17/11, 17/2, 7/4, 8/4, 11/2, 17/26, 19/4, 6/2, 20/7, 18/2 - obręb Łączyno gm. Stężyca

gazociąg średniego ciśnienia

nr sprawy:
B.6743.2944.2020.

z dnia 31.08.2020r.

   

310.

 

Mateusz Mielewczyk

 

Sikorzyno

156/2, 151, 313

Gołubie

271, 162

rozbudowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową przyłącza i przyłącza kanalizacji sanitarnej

nr sprawy:
B.6743.2944.2020.

z dnia 01.09.2020r.

   

310. b

 

Mateusz Mielewczyk

 

Sikorzyno

156/2, 151, 313, 271, 162,

 

rozbudowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową przyłącza i przyłącza kanalizacji sanitarnej

nr sprawy:
B.6743.2981.2020.DW

z dnia 01.09.2020r.

 

02.10.2020r.

 

311.

 

Tomasz Dzwonkowski

Stężyca

583, 576/6

rozbudowa sieci wodociągowej oraz budowa przyłącza wodociągowego i przyłącza kanalizacji sanitarnej

nr sprawy:
B.6743.2982.2020.MA

z dnia 31.08.2020r

 

24.09.2020r.

 

312.

 

YES M spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 

Kiełpino

335/40, 335/36, 335/33

rozbudowa sieci wodociągowej oraz budowa przyłączy wodociągowych

nr sprawy:
B.6743.2983.2020.MA

z dnia 31.08.2020r

 

23.09.2020r.

 

313.

 

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z.o.o.

Banino

155/68

gazociąg średniego ciśnienia dn 63 PE

nr sprawy:
B.6743.2984.2020.IF

z dnia 01.08.2020r

 

22.09.2020r.

 

314.

 

Jarosław Zdanowski

 

Czaple

237/2, 194/75

budowa sieci i przyłącza wody oraz przyłącze kanalizacji sanitarnej

nr sprawy:
B.6743.2985.2020.IF

z dnia 01.08.2020r

 

27.10.2020r.

 

315.

 

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z.o.o.

Garcz

130, 131/3, 131/20

budowa sieci gazowej DN90PE - średniego ciśnienia

nr sprawy:
B.6743.2986.2020.DW

z dnia 28.08.2020r

 

18.09.2020r.

 

316.

 

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z.o.o.

 

Kosowo

129, 126/1

gazociąg ś/c 63 PE

nr sprawy:
B.6743.2992.2020.DW

z dnia 02.09.2020r

 

23.09.2020r.

 

317.

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z.o.o

Somonino

868

gazociąg ś/c 63 PE

nr sprawy:
B.6743.2993.2020.IF

z dnia 02.09.2020r

 

23.09.2020r.

 

318.

 

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z.o.o

Dzierżążno

300/11, 300/19

gazociąg ś/c 63 PE

nr sprawy:
B.6743.2994.2020.MA

z dnia 02.09.2020r

 

23.09.2020r.

 

319.

 

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z.o.o

Warzenko

96/11, 96/15, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 152/9, 153/1

budowa sieci gazowej s/c dn 63 PE

nr sprawy:
B.6743.2995.2020.DW

z dnia 02.09.2020r

 

08.10.2020r.

 

320.

 

Danuta i Bolesław Zaborowscy

 

Kczewo

644/16, 644/57, 644/51

budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wraz z przyłączem wod-kan

nr sprawy:
B.6743.2996.2020.HŻ

z dnia 01.09.2020r.

 

 

22.09.2020r.

 

321.

 

STOL-KOS Łukasz Węsierski

 

Chwaszczyno

113/2, 116/12, 116/10, 108/8

budowa sieci wodociągowej oraz przył. wod.

nr sprawy:
B.6743.2997.2020.DW

z dnia 02.09.2020r.

 

23.09.2020r.

 

322.

Gmina Chmielno

 

Kożyczkowo

194/1

budowa sieci oświetlenia ulicznego

nr sprawy:
B.6743.3011.2020.DW

z dnia 03.09.2020r

 

03.11.2020r.

 

323.

 

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z.o.o

Żukowo

646/9, 646/11 646/12

budowa sieci gazowej DN110 PE - niskiego ciśnienia

nr sprawy:
B.6743.3012.2020.MA

z dnia 03.09.2020r

 

27.10.2020r.

 

324.

 

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z.o.o

Dzierżążno

254, 46/1

budowa sieci gazowej DN110 PE - niskiego ciśnienia

nr sprawy:
B.6743.3013.2020.IF

z dnia 03.09.2020r

decyzja sprzeciw 09.12.2020r.

 

 

325.

 

ENERGA - OPERATOR SA

 

Skrzeszewo

182

przebudowa linii napowietrznej SN 15 KV

nr sprawy:
B.6743.3023.2020.

z dnia 04.09.2020r

 

   

326.

 

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z.o.o

Kartuzy - 2

54/19, 24/3, 55/5, 24/2, 19/8, 19/12, 19/10, 20/5, 19/19

budowa sieci gazowej DN63PE - średniego ciśnienia

nr sprawy:
B.6743.3040.2020.MC

z dnia 07.09.2020r

wycofany 18.01.2021r.

 

 

327.

 

Jolanta Wojciechowska

 

Leźno

285, 287

rozbudowa sieci wody, przyłącze wody i kanalizacji

nr sprawy:
B.6743.3041.2020.DW

z dnia 07.09.2020r

 

04.11.2020r.

 

328.

 

"LOKUM WIŚNIEWSKI, FROST" Sp. J.

 

Tokary

27/124, 27/125, 27/126, 27/127, 27/44, 27/43, 27/42, 27/41, 27/40, 27/39 27/38, 27/116, 152, 27/136, 156, 161, 138

rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej  oraz budowa dwudziestu dwóch przyłączy wodociągowych i osiemnastu kanalizacji sanitarnej

nr sprawy:
B.6743.3042.2020.

z dnia 07.09.2020r

   

329.

 

ENERGA - OPERATOR SA

 

Zgorzałe

132/3, 187/2, 187/8, 187/9, 187/7, 187/10, 187/3, 186/4, 134

Czaple

522, 3041/1

przebudowa elektroenergetycznej sieci napowietrznej nN - 0,4 kV

nr sprawy:
B.6743.3065.2020.

z dnia 08.09.2020r.

   

330.

 

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z.o.o

 

Szklana

79/3, 76, 10/26, 10/20, 10/18, 10/16, 11/2,13/14

budowa gazociągu średniego ciśnienia dn 63 PE zasilające budynki mieszkalne

nr sprawy:
B.6743.3072.2020.

z dnia 08.09.2020r.

   

331.

 

 

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z.o.o

 

Rębiechowo

80, 83, 82, 81/1, 81/2

budowa gazociągu średniego ciśnienia dn 63 PE zasilające budynki mieszkalne

nr sprawy:
B.6743.3073.2020.MC

z dnia 08.09.2020r.

Wycofany 05.10.2020r.

 

 

332.

 

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z.o.o

Sierakowice

304/13, 319/2, 252/2

gazociąg ś/c DN 63/160 PE

nr sprawy:
B.6743.3074.2020.IF

z dnia 08.09.2020r.

 

28.09.2020r.


 

333.

 

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z.o.o

 

Dzierżążno

295, 468, 657/12, 657/13

 

gazociąg ś/c DN 63/160 PE

nr sprawy:
B.6743.3075.2020.MC

z dnia 08.09.2020r.

 

28.09.2020r.

 

334.

 

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z.o.o

Chwaszczyno

773/58, 774/5

budowa sieci gazowej  ś/c dn63PE

nr sprawy:
B.6743.3076.2020.IF

z dnia 08.09.2020r.

 

29.09.2020r.

 

335.

 

Jan Malek

 

Łyśniewo

352/6

budowa budynku jednorodzinnego z garażem "Dom w Nefrisach" bez przyłączy

nr sprawy:
B.6743.3081.2020.

z dnia 09.09.2020r.

   

336.

 

Andrzej Majchrzak

 

Sitno

32/7

budynek mieszkalny jednorodzinny wraz ze zbiornikiem na ścieki sanitarne

nr sprawy:
B.6743.3082.2020.MG

z dnia 09.09.2020r.

 

01.10.2020r.

337.

 

Jagoda Tkaczyk

 

Klukowa Huta

282/24, 282/33

sieć wodociągowa DN90 wraz z przyłączem wodociągowym N 40 PE do budynku mieszkalnego jednorodzinnego 

nr sprawy:
B.6743.3089.2020.DW

z dnia 09.09.2020r.

 

10.11.2020 r.

 

338.

 

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z.o.o

Kiełpino

12/3, 245/14, 245/15, 245/16, 245/27, 245/31, 260/3, 260/7

budowa sieci gazowej średniego ciśnienia dla zabudowy mieszkaniowej

nr sprawy:
B.6743.3090.2020.

z dnia 09.09.2020r.

   

339.

 

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z.o.o

Przyjaźń

42

budowa gazociągu średniego cisnienia dn 63 x 5,80 mm PE

nr sprawy:
B.6743.3091.2020.MA

z dnia 09.09.2020r.

 

01.12.2020r.

 

340.

 

ENERGA - OPERATOR S.A.

Skrzeszewo

343/10, 343/15, 343/29, 343/30

 

elektroenergetyczna linia kablowa nN 0,4 kV

nr sprawy:
B.6743.3118.2020.WM

z dnia 11.09.2020r.

 

02.10.2020r.

 

341.

 

ENERGA - OPERATOR S.A.

Rąb

162/1, 162/2, 163, 213/11, 213/3, 213/7, 213/8, 213/13, 213/14, 213/22, 214/2, 215/1, 215/2, 215/19, 215/20, 215/21

budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4 kV

nr sprawy:
B.6743.3122.2020.

z dnia 11.09.2020r.

   

342.

 

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z.o.o

Skrzeszewo

329/9

gazociąg ś/c 63P

nr sprawy:
B.6743.3123.2020.HŻ

z dnia 11.09.2020r.

 

 

28.09.2020r.

343.

 

Gminne Przedsiębiorstwo Remontowo - Usługowe Sp. Z O. O.

Egiertowo

74, 75/3, 73/32

budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i sieci wodociągowej

nr sprawy:
B.6743.3150.2020.

z dnia 15.09.2020r.

   

344.

 

ENERGA - OPERATOR S.A.

Borkowo

207/41, 207/42, 207/38, 207/21, 229/4, 229/5, 207/45

budowa linii kablowej nn 0,4 kV

nr sprawy:
B.6743.3150.2020.

z dnia 16.09.2020r.

   

345.

 

Ireneusz Puzio

 

Żukowo

1182

budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego w/g projektu gotowego "Żagwinów 2L - 6602"

nr sprawy:
B.6743.3176.2020.

z dnia 17.09.2020r.

   

346.

 

Magda Sierocka

 

Brodnica Górna

20/34, 20/13, 20/45

sieć wodociągowa poprzez dz. nr 20/13, 20/45  z przyłączem do dz. nr 20/34

nr sprawy:
B.6743.3204.2020.MA

z dnia 18.09.2020r.

 

13.10.2020r.

 

347.

 

Wiktor Ligmanowski

 

Leźno

196/88, 196/57, 196/79-196/87, 19/89-196/92

sieć wodociągowa oraz przyłącza wodociągowe

nr sprawy:
B.6743.3205.2020.MC

z dnia 17.09.2020r.

 

30.12.2020r.

 

348.

 

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z.o.o

Somonino

367/1, 234/1, 371/1, 371/33, 371/19, 371/14

budowa sieci gazowej średniego ciśnienia

nr sprawy:
B.6743.3206.2020.DW

z dnia 18.09.2020r.

 

08.10.2020r.

 

349.

 

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z.o.o

Kiełpino

222/10, 223/28, 223/9

budowa sieci gazowej średniego ciśnienia

nr sprawy:
B.6743.3207.2020.IF

z dnia 18.09.2020r.

 

08.10.2020r.

 

350.

 

Paulina Kotłowska

 

Kiełpino

2/26, 2/28, 2/32

rozbudowa sieci wodociągowej , budowa przyłącza wodociągowego i przyłącza kanalizacji sanitarnej

nr sprawy:
B.6743.3219.2020.

z dnia 21.09.2020r.

   

351.

 

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z.o.o

Skrzeszewo Żukowskie

324/4, 324/16, 324/33, 323/3

budowa gazociągu dn63PE

nr sprawy:
B.6743.3232.2020.

z dnia 22.09.2020r.

   

352.

 

Gmina Szemud

 

Tuchom

77,5

budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłoczonej (Warzno - Dobrzewino - Tuchom)

nr sprawy:
B.6743.3241.2020.MC

z dnia 22.09.2020r.

 

09.12.2020 r.

 

353.

 

Karolina i Jarosław Kowalewscy

 

Kiełpino

227/7

budowa instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego

nr sprawy:
B.6743.3255.2020.

z dnia 23.09.2020r.

   

354.

 

Dawid Plichta

 

Żukowo

123/11, 123/12

budowa sieci wodociągowej oraz przyłącza wodociągowego

nr sprawy:
B.6743.3256.2020.DW

z dnia 24.09.2020r.

 

03.11.2020r.

 

355.

 

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z.o.o

Sierakowice

281/1, 282/2, 283/63, 283/89

gazociąg ś/c DN 63 PE

nr sprawy:
B.6743.3258.2020.DW

z dnia 24.09.2020r.

 

03.12.2020r.

 

356.

 

Magdalena i Rafał Janiccy

 

Banino

152/39

budowa instalacji gazowej zewnętrznej i wewnętrznej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego

nr sprawy:
B.6743.3268.2020.

z dnia 25.09.2020r.

   

357.

 

Elżbieta i Eugeniusz Zielińscy

 

Kartuzy (obręb 8)

91

projekt instalacji gazowej zewnętrznej oraz wewnętrznej (kategoria VIII) dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego

nr sprawy:
B.6743.3273.2020.

z dnia 25.09.2020r.

   

358.

 

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z.o.o

Sierakowice

201/2, 210/7, 395/7

budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE dn63

nr sprawy:
B.6743.3274.2020.DW

z dnia 25.09.2020r.

 

17.11.2020r.

 

359.

 

ENERGA - OPERATOR S.A.

Pępowo

26/29, 26/41, 26/44, 28/1

elektroenergetyczna linia kablowa nN 0,4 kV

nr sprawy:
B.6743.3289.2020.IF

z dnia 28.09.2020r.

 

12.11.2020 r.

 

360.

 

Maciej Pardo

 

Łapino Kartuskie

86/2

zbiornik podziemny na gaz - budowa instalacji LPG

nr sprawy:
B.6743.3290.2020.MA

z dnia 28.09.2020r.

 

 

WYCOFANO WNIOSEK

16.10.2020r.

361.

 

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z.o.o

 

Somonino

263, 279/10, 279/4

budowa gazociągu średniego ciśnienia dn 63 PE zasilającego budynki mieszkalne

nr sprawy:
B.6743.3307.2020.DW

z dnia 28.09.2020r.

 

23.10.2020r.

 

362.

 

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z.o.o

Przyjaźń

76, 85/12

budowa gazociągu średniego ciśnienia dn 63 PE zasilającego budynki mieszkalne

nr sprawy:
B.6743.3308.2020.MC

z dnia 28.09.2020r.

 

13.11.2020r.

 

363.

 

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z.o.o

 

Sierakowice

231/5, 230/9

budowa gazociągu średniego ciśnienia dn 63 PE zasilającego budynki mieszkalne

nr sprawy:
B.6743.3309.2020.HŻ

z dnia 28.09.2020r.

 

WNIOSEK BŁĘDNIE ZAREJESTROWANO

 

364.

 

ENERGA OŚWIETLENIE SP. Z O. O.

 

Kiełpino

407/25, 407/28

budowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV oświetlenia drogowego

nr sprawy:
B.6743.3314.2020.MA

z dnia 30.09.2020r.

 

22.10.2020r.

 

365.

 

Zdzisław Widrowski

 

Prokowo

57/6, 56, 55/6, 55/36, 55/47, 55/48, 55/49, 55/50, 55/51, 55/52, 55/53, 55/44, 55/43, 55/41, 55/47, 55/48, 55/49, 55/50, 55/51, 55/52, 55/53, 55/43, 55/41

budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami wodociągowymi i kanalizacyjnymi dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

nr sprawy:
B.6743.3315.2020.IF

z dnia 29.09.2020r.

 

26.10.2020r.

 

366.

 

Andrzej Browarczyk

 

Grzybno

209/13, 202, 237, 238/2

budowa sieci wodociągowej  wraz z budową przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego dla budynku mieszkalnego

nr sprawy:
B.6743.3316.2020.IF

z dnia 29.09.2020r.

 

16.10.2020r.

 

367.

 

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z.o.o

Otomino

22, 24/23, 24/24

budowa sieci gazowej ś/c dn 63 PE

nr sprawy:
B.6743.3317.2020.HŻ

z dnia 30.09.2020r.

 

19.10.2020r.

 

368.

 

Teresa i Bogdan Zajdzińscy

 

Banino

20/59

 

budowa instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego

nr sprawy:
B.6743.3323.2020.DW

z dnia 01.10.2020r.

 

30.10.2020r.

 

369.

 

Przemysław Dagil

 

Sulmin

95/18

budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego

nr sprawy:
B.6743.3329.2020.EL

z dnia 02.10.2020r.

SPRZECIW 07.12.2020r.   

370.

 

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z.o.o

Rębiechowo

80, 83, 82, 81/1, 81/2

budowa gazociągu średniego ciśnienia dn 63 PE zasilającego budynki mieszkalne

nr sprawy:
B.6743.3359.2020.MA

z dnia 05.10.2020r.

 

22.10.2020r.

 

371.

 

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z.o.o

Szklana

79/3, 76, 10/26, 10/20, 10/18, 10/16, 11/2, 13/14

budowa gazociągu średniego ciśnienia dn 63 PE zasilającego budynki mieszkalne

nr sprawy:
B.6743.3360.2020.

z dnia 05.10.2020r.

   

372.

 

ENERGA - OPERATOR S.A.

Banino

7/37, 24, 21/28, 21/42, 547, 21/33, 21/36, 21/37

budowa linii kablowej nn 0,4 kV

nr sprawy:
B.6743.3379.2020.

z dnia 05.10.2020r.

   

373.

 

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z.o.o

Żukowo

899/1

budowa sieci gazowej DN90 PE - niskiego ciśnienia

nr sprawy:
B.6743.3381.2020.IF

z dnia 05.10.2020r.

wycofany 14.12.2020r.

 

 

374.

 

ENERGA OŚWIETLENIE SP. Z O. O.

Kiełpino

941, 170/15, 170/14, 170/5, 569, 179/21, 179/20

budowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV oświetlenia drogowego

nr sprawy:
B.6743.3393.2020.IF

z dnia 08.10.2020r.

 

16.11.2020 r.

 

375.

 

ENERGA OŚWIETLENIE SP. Z O. O.

Kiełpino

422/18, 423/4, 424/30

budowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV oświetlenia drogowego

nr sprawy:
B.6743.3394.2020.MA

z dnia 08.10.2020r.

 

02.11.2020r.

 

375A

 

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

 

 
budowa: sieci gazowej ś/c dn63PE na terenie działek o nr ew. gr. 96/11, 96/15, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 152/9, 153/1 w miejscowości Warzenko, gmina Przodkowo,
 
nr sprawy:
B.6743.3395.2020.DW

z dnia 08.10.2020r.
 
 
 

26.10.2020r.

 

376.

 

Damian Dobka

 

Kartuzy (obręb 1)

34/1, 14/7, 14/19, 14/12, 14/15, 28

 

rozbudowa sieci wodociągowej, rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej, budowa przyłączy wodociągowych oraz budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej

nr sprawy:
B.6743.3416.2020.IF

z dnia 09.10.2020r.

 

01.12.2020r.

 

377.

 

Maciej Bodal

 

Leźno

165/36, 165/30, 165/25

rozbudowa sieci wodociągowej, rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej, budowa przyłączy wodociągowych oraz budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej

nr sprawy:
B.6743.3417.2020.DW

z dnia 09.10.2020r.

 

wniosek wycofany

10.11.2020 r.

378.

 

Waldemar i Paula Stolc

 

Somonino

458/2, 459/5, 887/15

rozbudowa sieci wodociągowej, rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej, budowa przyłączy wodociągowych oraz budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej

nr sprawy:
B.6743.3418.2020.HŻ

z dnia 09.10.2020r.

 

12.11.2020r.

 

379.

 

Henryk i Danuta Flisikowscy

 

Chmielno

757

instalacja gazowa do użytkowania budynku jednorodzinnego mieszkalnego

nr sprawy:
B.6743.3435.2020.DW

z dnia 12.10.2020r.

 

02.11.2020r.

 

380.

 

Mieczysław Rzeszewicz

 

Chwaszczyno

1094

instalacja gazowa dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego

nr sprawy:
B.6743.3436.2020.

z dnia 12.10.2020r.

   

381.

 

YES M Sp. z. o. o.

 

Kiełpino

176/42, 176/43, 176/26

budowa sieci wodociągowej i przyłączy wodociągowych oraz przyłączy kanalizacji sanitarnej dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej

nr sprawy:
B.6743.3437.2020.IF

z dnia 12.10.2020r.

 

12.11.2020 r.

 

382.

 

Gmina Przodkowo

 

Czeczewo

155/1, 158/5, 159/3, 159/13, 227/9, 226/3

rozbudowa sieci wodociągowej

nr sprawy:
B.6743.3438.2020.DW

z dnia 12.10.2020r.

 

02.11.2020r.

 

383.

 

Krzysztof Gangalewski

 

Leszczynki

121/3, 121/4, 121/5, 121/6, 149

rozbudowa sieci wodociągowej oraz budowa przyłączy wodociągowych

nr sprawy:
B.6743.3440.2020.MA

z dnia 09.102020r.

 

17.11.2020r.

 

384.

 

WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA Jana Pawła II 16 w Sierakowicach

 

Sierakowice

1355, 1356

zewnętrzna instalacja gazowa dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z unieczynnieniem istniejącej instalacji zbiornikowej gazu płynnego

nr sprawy:
B.6743.3457.2020.

z dnia 12.102020r.

   

385.

 

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o.

 

Chmielno

233/5, 253/16, 253/22

budowa sieci gazowej średniego ciśnienia dla zabudowy mieszkalnej

nr sprawy:
B.6743.3458.2020.MA

z dnia 12.10.2020r.

 

31.12.2020r.

 

386.

 

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o.
 

Tuchom

123/6, 175/1

budowa sieci gazowej średniego ciśnienia dla zabudowy mieszkalnej

nr sprawy:
B.6743.3459.2020.DW

z dnia 12.10.2020r.

 

02.11.2020r.

 

387.

 

Karolina Labuda - Tomasik

 

Kamienica Królewska

285/15, 285/17, 286/15, 285/7

rozbudowa sieci wodociągowej wraz z budową przyłącza wodociągowego i budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej

nr sprawy:
B.6743.3460.2020.MA

z dnia 13.10.2020r.

 

04.11.2020r.

 

388.

 

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o.
 

Dzierżążno

316/6, 316/5, 660/1, 660/2, 660/3

budowa gazociągu średniego ciśnienia z rur gazowych ciśnieniowych z polietylenu: dn 63 (63 x 5,8) mm PE100 RC typ. 2 SDR17, L=236,38

nr sprawy:
B.6743.3461.2020.MC

z dnia 13.10.2020r.

 

18.11.2020r.

 

389.

 

Wojciech Kolke

 

Sierakowice

621/7

instalacja gazowa

nr sprawy:
B.6743.3472.2020.HŻ

z dnia 14.10.2020r.

 

27.11.2020 r.

 

390.

 

Andrzej Frączek

 

Chwaszczyno

128/37

instalacja gazowa dla budynku mieszkalno usługowego

nr sprawy:
B.6743.3473.2020.DW

z dnia 14.10.2020r.

 

23.11.2020 r.

 

391.

 

Roman Kolke, Beta Kolke

 

Sierakowice

621/8

instalacja gazowa

nr sprawy:
B.6743.3474.2020.HŻ

z dnia 14.10.2020r.

 

27.11.2020 r.

 

392.

 

Witold Rzepa

 

Przodkowo

88/19, 88/33, 88/34

budowa sieci wodociągowej z przyłączami

nr sprawy:
B.6743.3475.2020.HŻ

z dnia 14.10.2020r.

 

04.11.2020r.

 

393.

 

Natalia Frankowska i Michał Olszanowski

 

Nowe Czaple

221, 218/22, 218/19, 218/12

Pierszczewo

101, 20/9, 20/4, 18/4, 18/3, 17, 11

budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami

nr sprawy:
B.6743.3476.2020.IF

z dnia 14.10.2020r.

decyzja sprzeciw 16.12.2020r.

 

 

394.

 

Roman Kolke, Beata Kolke

 

Sierakowice

621/8, 621/9

instalacja gazowa

nr sprawy:
B.6743.3477.2020.

z dnia 14.10.2020r.

   

395.

 

ENERGA OPERATOR SA

 

Goręczyno

409/13

przebudowa linii napowietrznej nn 0,4 kV

nr sprawy:
B.6743.3490.2020.

z dnia 15.10.2020r.

 

BŁĘDNIE ZAREJESTROWANE ZGŁOSZENIE

 

396.

 

Wojciech Niewiadomski

 

Zgorzałe

64/43, 64/38, 64/37, 64/36

budowa sieci wodociągowej z przyłączami wodociągowymi

nr sprawy:
B.6743.3491.2020.HŻ

z dnia 15.10.2020r.

  17.11.2020r.

397.

 

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o.

 

Chmielno

116/19, 122/22

budowa gazociągu n/c dn 63 PE

nr sprawy:
B.6743.3492.2020.MA

z dnia 15.10.2020r.

 

05.11.2020r.

 

398.

 

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o.

 

Dzierżążno

309/4

 

budowa sieci gazowej średniego ciśnienia dn 63 PE 100

nr sprawy:
B.6743.3493.2020.DW

z dnia 14.10.2020r.

 

04.11.2020r.

 

399.

 

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o.

 

Dzierżążno

12/29, 12/12, 28/34

budowa sieci gazowej średniego ciśnienia dn 63 PE 100

nr sprawy:
B.6743.3494.2020.MA

z dnia 14.10.2020r.

 

04.11.2020r.

 

400.

 

ENERGA OPERATOR SA

 

Somonino

494/4, 495, 496/5, 496/6, 496/7, 496/3

budowa przyłącza kablowego nn 0,4 kV oraz przebudowa linii napowietrznej nn 0,4 kV

nr sprawy:
B.6743.3516.2020.

z dnia 16.10.2020r.

 

BŁĘDNIE ZAREJESTROWANE ZGŁOSZENIE

 

401.

 

Jolanta Krawczyk

 

Miszewko

92/65

budowa dwóch domów jednorodzinnych wolnostojących

nr sprawy:
B.6743.3521.2020.TC

z dnia 15.10.2020r.

wycofanie wniosku 10.12.2020r.

 

 

402.

 

Przemysław Noetzel

 

Borkowo

445

instalacja gazowa

nr sprawy:
B.6743.3522.2020.

z dnia 16.10.2020r.

   

403.

 

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o.

 

Tuchom

174/1, 100/1, 100/10

gazociąg ś/c DN 63PE

nr sprawy:
B.6743.3523.2020.IF

z dnia 16.10.2020r.

 

05.11.2020r.

 

404.

 

ENERGA OPERATOR SA

 

Skrzeszewo

326/13, 326/11, 326/40

przebudowa linii napowietrznej NN 0,4 kV

nr sprawy:
B.6743.3523.2020.

z dnia 16.10.2020r.

   

405.

 

Teresa Tandek

 

Gowidlino

644/5

budowa instalacji gazu płynnego dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej

nr sprawy:
B.6743.3529.2020.

z dnia 19.10.2020r.

   

406.

 

Teresa Tandek

Gowidlino

635/1

budowa instalacji gazu płynnego dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej

nr sprawy:
B.6743.3530.2020.

z dnia 19.10.2020r.

   

407.

 

Bartłomiej Stark

 

Gowidlino

644/4

budowa instalacji gazu płynnego dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w zabudowie bliźniaczej

nr sprawy:
B.6743.3531.2020.

z dnia 19.10.2020r.

   

408.

 

ENERGA OPERATOR SA

 

Skrzeszewo Żukowskie

24/18, 24/19, 24/20, 24/21, 24/22, 24/16, 24/17, 24/2

budowa linii kablowej nn 0,4 kV

nr sprawy:
B.6743.3547.2020.HŻ

z dnia 21.10.2020r.

 

08.12.2020r.

 

409.

 

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o.

 

Banino

23, 26, 27/5, 27/57

Budowa sieci gazowej dn63PE średniego ciśnienia. Sieć o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 MPa.

nr sprawy:
B.6743.3548.2020.IF

z dnia 21.10.2020r.

 

09.11.2020 r.

 

410.

 

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o.

 

Borowo

526/3

budowa gazociągu średniego ciśnienia dn 63 PE zasilającego budynki mieszkalne

nr sprawy:
B.6743.3549.2020.MA

z dnia 20.10.2020r.

 

23.11.2020r.

 

411.

 

MK Konstrukcje Metalowe Tomasz Kuchta

 

Dzierżążno

630, 629

wewnętrzna i zewnętrzna instalacja gazu ziemnego dla budynku usługowego

nr sprawy:
B.6743.3556.2020.

z dnia 22.10.2020r.

   

412.

 

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o.

Tokary

27/136, 138

gazociąg średniego ciśnienia dn63PE 100 RC typ 2 SDR11

nr sprawy:
B.6743.3558.2020.DW

z dnia 21.10.2020r.

 

12.11.2020 r.

 

413.

 

Łukasz Świniarski

 

Czeczewo

132/2, 132/4

budowa instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z podziemnym zbiornikiem na gaz

nr sprawy:
B.6743.3571.2020.

z dnia 23.10.2020r.

   

414.

 

Jan Burdyński

 

Czaple

197, 219/20, 219/19, 219/10, 219/13, 219/14, 219/16, 219/17, 219/54, 219/64, 219/66, 219/69

rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej

nr sprawy:
B.6743.3572.2020.DW

z dnia 23.10.2020r.

 

03.12.2020 r.

 

415.

 

Janusz Lange

 

Czaple

195/58, 195/80

budowa sieci wodociągowej

nr sprawy:
B.6743.3587.2020.IF

z dnia 26.10.2020r.

 

26.10.2020 r.

 

416.

 

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o.

Małkowo

60/30, 65, 59/17

gazociąg ś/c DN 63 PE

nr sprawy:
B.6743.3588.2020.

z dnia 26.10.2020r.

   

417.

 

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o.

 

Reskowo

25, 44/2, 49/5, 50/2, 50/6, 50/9, 51/3, 51/14, 51/20, 102

budowa sieci gazowej średniego ciśnienia dla zabudowy mieszkalnej

nr sprawy:
B.6743.3589.2020.MA

z dnia 23.10.2020r.

 

12.11.32020r.

 

418.

 

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o.

Glincz

154/3, 154/9, 154/17, 155

budowa sieci gazowej średniego ciśnienia dla zabudowy mieszkalnej

nr sprawy:
B.6743.3590.2020.IF

z dnia 23.10.2020r.

 

12.11.2020 r.

 

419.

 

Marcin Wenta

 

Przyjaźń

96/38

budowa domu jednorodzinnego wraz z zagospodarowaniem terenu oraz zbiornikiem na nieczystości bytowe i zbiornikiem na deszczowe wody opadowe

nr sprawy:
B.6743.3591.2020.

z dnia 26.10.2020r.

decyzja sprzeciw 09.11.2020r.

 

 

420.

 

Marcin Wenta

 

Przyjaźń

96/40

 

budowa domu jednorodzinnego wraz z zagospodarowaniem terenu oraz zbiornikiem na nieczystości bytowe

nr sprawy:
B.6743.3592.2020.PK

z dnia 26.10.2020r.

decyzja sprzeciw 09.11.2020r.

 

 

421.

 

Gmina Przodkowo

 

Pomieczyno

83, 174, 157, 160

rozbudowa sieci wodociągowej

nr sprawy:
B.6743.3598.2020.MA

z dnia 26.10.2020r.

 

13.11.2020r.

 

422.

 

Klaudia Kałużna

 

Mezowo

57/15, 57/22, 376/11, 57/20, 376/9, 376/12

budowa sieci wodociągowej z przyłączami wodociągowymi

nr sprawy:
B.6743.3622.2020.

z dnia 28.10.2020r.

   

423.

 

ENERGA OPERATOR SA

Sierakowice

336/5, 721/2, 747/3, 755/6, 756/1, 756/3, 1410/2

rozbiórka lini napowietrznej nn-0,4 kV i  budowa linii elektroenergetycznej kablowej nn-0,4 k

nr sprawy:
B.6743.3634.2020.

z dnia 30.10.2020r.

   

423. b)

 

Gmina Żukowo

 

Rębiechowo

27/1, 32/13

 

przebudowa drogi gminnej polegająca na budowie oświetlenia ulicznego

nr sprawy:
B.6743.3638.2020.DW

z dnia 30.10.2020r.

WNIOSEK WYCOFANY

21.01.2021 r.

 

 

424.

 

Bernadeta Modrzejewska

 

Żukowo

391/15, 391/23, 391/5

sieć i przyłącze wody oraz przyłącze kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego jednorodzinnego

nr sprawy:
B.6743.3673.2020.IF

z dnia 02.11.2020r.

 

26.11.2020 r.

 

425.

 

ECOHOUSE Sp. z o. o. Sp. K.

 

Żukowo

237/5, 237/6, 37/14, 237/15, 237/24, 237/25

rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączeniami do budynków mieszkalnych w zabudowie bliźniaczej

nr sprawy:
B.6743.3674.2020.IF

z dnia 02.11.2020r.

 

26.11.2020 r.

 

426.

 

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o.

Dzierżążno

318/9

budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego, budowa szczelnego zbiornika na ścieki o V-10,0M3

nr sprawy:
B.6743.3675.2020.MA

z dnia 30.10.2020r.

 

19.11.2020r.

 

427.

 

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o.

Skrzeszewo

313, 307/10

budowa sieci gazowej średniego ciśnienia dn63PE100 typ 2, SDR 11

nr sprawy:
B.6743.3676.2020.MC

z dnia 30.10.2020r.

 

18.11.2020r.

 

428.

 

ENERGA OPERATOR SA

Garcz

107, 130, 131/7, 131/8, 131/9, 131/11, 131/12, 131/13, 131/14, 131/15, 131/16, 131/17, 131/18, 131/19, 131/21, 131/22, 131/23, 131/24, 131/25, 131/26, 131/27, 131/28, 131/29, 131/30, 131/31, 131/32, 131/33, 131/34, 131/35, 131/36, 131/37, 131/38, 131/39, 131/40, 131/41, 131/42, 131/44, 131/45, 131/46, 131/47, 131/48, 131/49, 131/53,

budowa sieci elektroenergetycznej nn-0,4  kV

nr sprawy:
B.6743.3677.2020.

z dnia 30.10.2020r

   

429.

 

Energa Oświetlenie Sp. z o. o.

 

Przodkowo

424/1

budowa oświetlenia przejścia dla pieszych, budowa sieci kablowej oświetleniowej nn 0,4 kV, w tym montaż 2 słupów oświetleniowych

nr sprawy:
B.6743.3678.2020.MA

z dnia 30.10.2020r

 

19.11.2020 r.

 

430.

 

Energa Oświetlenie Sp. z o. o.

 

Przodkowo

423/33, 424/1

budowa oświetlenia przejścia dla pieszych, budowa sieci kablowej oświetleniowej nn 0,4 kV, w tym montaż 2 słupów oświetleniowych

nr sprawy:
B.6743.3679.2020.DW

z dnia 30.10.2020r

 

20.11.2020r.

 

431.

 

Energa Oświetlenie Sp. z o. o.

 

Mezowo

184/1, 186/25, 187/9, 187/26, 189/32, 342

budowa oświetlenia ulicznego 0,4 kV w m. Mezowo ul. Pomorska i Kaszubska

nr sprawy:
B.6743.3680.2020.MA

z dnia 02.11.2020r

 

30.11.2020 r.

 

432.

 

ENERGA OPERATOR SA

Kamela

141,145, 116/67, 116/27, 116/18, 116/35, 116/22, 116/23, 116/31,

budowa linii kablowej nn 0,4 kV

nr sprawy:
B.6743.3716.2020.IF

z dnia 03.11.2020r

 

01.12.2020r. 

 

433.

 

Sławomir Kistowski

 

Gowidlino

101/1, 86

rozbudowa sieci wodociągowej wraz z budową budową przyłącza wodociągowego

nr sprawy:
B.6743.3717.2020.DW

z dnia 03.11.2020r

 

23.11.2020 r.

 

434.

 

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o.

Sierakowice

237, 264/1, 264/7

gazociąg ś/c DN 63PE

nr sprawy:
B.6743.3729.2020.MC

z dnia 04.11.2020r

 

24.11.2020r.

 

435.

 

AMK Style Sp. z o.o. Invest Sp.k.

Czaple (gm. Żukowo)

218/49, 218/42

budowa sieci i przyłączy wodociągowych

nr sprawy:
B.6743.3737.2020.MA

z dnia 05.11.2020r

 

31.21.2020r.

 

436.

 

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o.

Sierakowice

601/10, 602/2, 638/13, 645/12, 647/1, 647/15, 661/2, 889, 1269, 1318, 1319, 1320, 1322/6, 1339

budowa sieci gazowej ś/c DN110PE i DN63PE

nr sprawy:
B.6743.3738.2020.DW

z dnia 05.11.2020r

 

27.11.2020 r.

 

437.

 

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o.

Pępowo

21/29, 21/30, 21/31, 21/32, 21/33, 21/34

budowa sieci gazowej n/c dn110PE i dn90PE

nr sprawy:
B.6743.3739.2020.

z dnia 05.11.2020r

   

438.

 

Gmina Przodkowo

 

Kawle Dolne

168/3, 165/1, 167/5, 167/13

rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączem

nr sprawy:
B.6743.3743.2020.DW

z dnia 05.11.2020r

 

26.11.2020 r.

 

439.

 

Piotr Wróblewski

 

Gowidlino

780/2

przebudowa sieci wodociągowej

nr sprawy:
B.6743.3754.2020.DW

z dnia 06.11.2020r

 

BŁĘDNIE ZAREJESTROWANY WNIOSEK

 

440.

 

Bogdan Dembicki

 

Dzierżążno

321/1

wykonanie instalacji gazowej do istniejącego budynku

nr sprawy:
B.6743.3758.2020.IF

z dnia 06.11.2020r

wycofanie 11.12.2020r.

 

 

441.

 

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o.

 

Borkowo

207/45, 229/5

budowa gazociągu dn63 PE

nr sprawy:
B.6743.3759.2020.MC

z dnia 06.11.2020r

 

25.11.2020 r.

 

442.

 

Maciej Bodal

 

Leźno

165/36, 165/30, 165/25

rozbudowa sieci wodociągowej. rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej, budowa przyłączy wodociągowych oraz budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej

nr sprawy:
B.6743.3760.2020.MA

z dnia 06.11.2020r

 

26.11.2020r.

 

443.

 

ENERGA OPERATOR SA

Kawle (Chwaszczyno)

768/143, 768/144, 768/150

przebudowa słupowej stacji transformatorowej SN/nn oraz elektroenergetycznych linii napowietrznych SN-15 kV i nn - 0,4 kV

nr sprawy:
B.6743.3767.2020.

z dnia 06.11.2020r

   

444.

 

TDM Sp. z o. o.

 

Tuchom

50/19, 50/20, 50/21, 50/22, 50/31, 84

budowa sieci wodociągowej z przyłączami do budynków mieszkalnych jednorodzinnych, dwulokalowych

nr sprawy:
B.6743.3780.2020.

z dnia 10.11.2020r

   

445.

 

ENERGA OPERATOR SA

 

Czaple

139/9, 139/10, 139/11, 139/1, 139/2

budowa linii kablowej nn-0,4 kV

nr sprawy:
B.6743.3781.2020.DW

z dnia 09.11.2020r

wniosek błędnie zarejestrowany

 

 

446.

 

Arkadiusz Kobiela

 

Sierakowice

1245

budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego

nr sprawy:
B.6743.3803.2020.

z dnia 12.11.2020r

   

446a

 

PSG. Sp. z o.o.

 

79, 80/19 Pępowo

 

gazociągu średniego ciśnienia dn 160 PE

nr sprawy:

B.6743.3804.2020.DW

 

01.12.2020r.

 

447.

 

Marcin Twardokus

 

Pępowo

293/12

budowa nowego budynku/nowych budynków

nr sprawy:
B.6743.3824.2020.

z dnia 13.11.2020r

   

448.

 

Daria Gajewska

 

Tokary

7/36

budynek mieszkalny jednorodzinny o dwóch lokalach mieszkalnych z instalacjami i zagospodarowaniem terenu

nr sprawy:
B.6743.3825.2020.

z dnia 13.11.2020r.

   

449.

 

Energa - OPERATOR S.A.

 

Połęczyno

149/1

przebudowa linii kablowych nN 0,4 kV

nr sprawy:
B.6743.3829.2020.WM

z dnia 13.11.2020r.

 

BŁĘDNIE ZAREJESTROWANE ZGŁOSZENIE

 

450.

 

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o.

 

Chmielno

423/4, 420, 421, 324/8, 325/8

rozbudowa sieci wodociągowej

nr sprawy:
B.6743.3835.2020.IF

z dnia 13.11.2020r.

 

01.12.2020r.

 

451.

 

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o.

 

Reskowo

141, 142, 143, 157, 285, 293/2, 295/2

rozbudowa sieci i budowa przyłącza wody

nr sprawy:
B.6743.3836.2020.DW

z dnia 16.11.2020r.

 

08.12.2020r.

 

452.

 

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o.

Szklana

76, 70/7, 70/6, 70/5, 69/14, 69/10, 63/2, 58/1, 24

gazociąg ś/c DN 63PE

nr sprawy:
B.6743.3837.2020.IF

z dnia 16.11.2020r.

 

04.12.2020r.

 

453.

 

Mirosław Przeworski

 

Sitno

81, 82/10, 82/9, 82/14

budowa sieci wodociągowej i przyłączy wodociągowych

nr sprawy:
B.6743.3838.2020.MA

z dnia 16.11.2020r.

 

09.12.2020r.

454.

 

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o.

Pępowo

71/15, 71/3, 70/12, 70/7

budowa sieci gazowej dn 125PE niskiego ciśnienia

nr sprawy:
B.6743.3862.2020.MA

z dnia 16.11.2020r.

 

26.11.2020r.

 

455.

 

Anna Formella

 

Kiełpino

403/14, 404/9, 404/12

budowa sieci wodociągowej i przyłącza wodociągowego

nr sprawy:
B.6743.3863.2020.MA

z dnia 17.11.2020r.

 

01.12.2020r.

 

456.

 

MBK Invest Sp. z o. o.

 

Łapalice

18/2, 202/23, 202/16, 202/17

budowa sieci kanalizacyjnej  wraz z budową przyłączy kanalizacyjnych dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 

nr sprawy:
B.6743.3864.2020.DW

z dnia 17.11.2020r.

 

08.12.2020r.

 

457.

 

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o.

Czaple

133, 142

sieć gazowa średniego ciśnienia PE dn 63 mm

nr sprawy:
B.6743.3865.2020.HŻ

z dnia 17.11.2020r.

  10.02.2021r.

458.

 

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o.

Przyjaźń

43, 46/1, 46/3

budowa sieci gazowej DN 63 PE -średniego ciśnienia

nr sprawy:
B.6743.3866.2020.DW

z dnia 17.11.2020r.

 

08.12.2020r.

 

459.

 

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o.

Chwaszczyno

751, 749/8,  753/3, 753/6, 750/9, 750/45, 754/11, 1279

gazociąg ś/c DN 63 PE

nr sprawy:
B.6743.3867.2020.

z dnia 17.11.2020r.

   

460.

 

Energa - OPERATOR S.A.

Gołubie

237/5, 237/6, 237/7

budowa linii kablowej nn 0,4 kV

nr sprawy:
B.6743.3868.2020.MC

z dnia 17.11.2020r.

 

04.12.2020r.

 

461.

 

Grzegorz Stromski

 

Kobysewo

88/4

wewnętrzna i zewnętrzna instalacja gazowa dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego

nr sprawy:
B.6743.3872.2020.IF

z dnia 18.11.2020r.

 

03.12.2020 r.

 

462.

 

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o.

Sierakowice

20/21, 520/22

gazociąg średniego ciśnienia dn 63 PE zasilający budynki mieszkalne

nr sprawy:
B.6743.3873.2020.MC

z dnia 18.11.2020r.

 

03.12.2020 r.

 

463.

 

Marcin Formela

 

Sierakowice

313/14

budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego

nr sprawy:
B.6743.3890.2020.IF

z dnia 19.11.2020r.

wycofany 08.12.2020 r.

 

 

464.

 

Energa - OPERATOR S.A.

Kartuzy

obręb 0003

159/1, 159/4, 159/5, 159/6, 107/12, 107/3, 107/8, 249/8, 323/2, 323/3, 249/1, 

obręb 0004

2/2, 49/1, 

budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nN - 0,4 kV

nr sprawy:
B.6743.3891.2020.MA

z dnia 18.11.2020r.

 

14.01.2021r.

 

465.

 

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o.

Miechucińskie Chrusty

294/6, 317/8, 319/19, 319/20, 323, 651/8, 651/9

budowa sieci gazowe średniego ciśnienia dla zabudowy mieszkalnej

nr sprawy:
B.6743.3892.2020.

z dnia 18.11.2020r.

   

466.

 

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o.

Somonino

624

budowa sieci gazowej średniego ciśnienia dn 63 Pe100 typ 2, SDR11

nr sprawy:
B.6743.3893.2020.HŻ

z dnia 18.11.2020r.

 

04.12.2020r.

 

467.

 

Tomasz Siubdzia

Warzenko

103/16

zgłoszenie budynku mieszkalnego jednorodzinnego

nr sprawy:
B.6743.3897.2020.EL

z dnia 19.11.2020r.

DECYZJA - SPRZECIW
18.01.2021 r.

 

 

468.

 

Dawid Wietrzykowski, Aleksandra Wietrzykowska

 

Lniska

373/11

budowa budynku jednorodzinnego w Lniskach wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą

nr sprawy:
B.6743.3898.2020.IP

z dnia 19.11.2020r.

WYCOFANIE WNIOSKU 08.12.2020R.

 

 

469.

 

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o.

Czaple

219/8, 218/49, 218/50

 

budowa gazociągu ś/c dn 63 [mm] PE 100 RC SDR11 typ 2

nr sprawy:
B.6743.3904.2020.IF

z dnia 20.11.2020r.

 

12.02.2021

 

470.

 

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o.

Pepowo

172/13

budowa sieci gazowej n/c DN110PE

nr sprawy:
B.6743.3905.2020.MA

z dnia 20.11.2020r.

 

11.12.2020r.

 

471.

 

Marzena Krefta i Maria Chanza

 

Łapalice

846/2

budowa instalacji gazowej na gaz płynny dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego

nr sprawy:
B.6743.3923.2020.MC

z dnia 23.11.2020r.

 

07.12.2020 r.

 

472.

 

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o.

Garcz

129, 141, 161/2, 165/6, 165/13

budowa sieci gazowej średniego ciśnienia dla zabudowy mieszkalnej

nr sprawy:
B.6743.3924.2020.DW

z dnia 23.11.2020r.

 

29.01.2021r.

 

473.

 

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o.

 

Borzestowo

129/5, 143/19, 129/9, 143/24, 143/30, 143/36, 144/1, 174/1, 175/1, 295/4, 297

budowa sieci gazowej średniego ciśnienia dla zabudowy mieszkalnej

nr sprawy:
B.6743.3925.2020.

z dnia 23.11.2020r.

   

474.

 

Przedszkole Niepubliczne Przedszkolandia

 

Banino

64/2

instalacja gazowa dla budynku przedszkola

nr sprawy:
B.6743.3935.2020.DW

z dnia 24.11.2020r.

  14.12.2020r.

475.

 

Adrian Klawikowski

 

Sierakowice

941

wykonanie wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowej

nr sprawy:
B.6743.3946.2020.

z dnia 25.11.2020r.

   

476.

 

Iwona Gawin

 

Żukowo

853/12, 853/13, 853/15, 851/14, 1750/6,

 

projekt przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej oraz projekt ośmiu przyłączy wodociągowych i dwóch przyłączy kanalizacji sanitarnej

nr sprawy:
B.6743.3947.2020.IF

z dnia 25.11.2020r.

 

BŁĘDNIE ZAREJESTROWANE ZGŁOSZENIE

 

478.

 

VOLTA COMMUNICATIONS Sp. z o.o.

 

Pępowo

64/26, 64/47

budowa kanalizacji teletechnicznej przy ul. Świerkowej w Pępowie

nr sprawy:
B.6743.3953.2020.

z dnia 26.11.2020r.

   

479.

 

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o.

Przyjaźń

77, 100

budowa sieci gazowej DN63 PE - średniego ciśnienia

nr sprawy:
B.6743.3954.2020.

z dnia 25.11.2020r.

   

480.

 

Energa - OPERATOR S.A.

Mezowo

63, 68, 69, 59/26, 59/25, 59/17, 59/27, 59/12, 59/11, 58, 132, 107, 57/17, 57/15, 57/22, 57/21, 57/20, 376/9, 376/11, 376/12

budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nN- 0,4 kV, przebudowa i rozbiórka sieci elektroenergetycznej napowietrznej nN - 0,4 kV

nr sprawy:
B.6743.3955.2020.DW

z dnia 25.11.2020r.

 

17.12.2020 r.

 

481.

 

Energa Oświetlenie Sp. z o. o.

Kiełpino

225/2, 927, 225/6, 224/2, 229/11, 230/18

budowa sieci elektroenergetycznej 0,4 kV oświetlenia drogowego

nr sprawy:
B.6743.3956.2020.DW

z dnia 26.11.2020r.

 

30.12.2020r.

 

482.

 

Energa Oświetlenie Sp. z o. o.

Sierakowice

388, 721/2, 755/6, 756/1, 756/3, 1040/2

budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego nn - 0,4 kV

nr sprawy:
B.6743.3957.2020.IF

z dnia 26.11.2020r.

 

18.03.2021

 

483.

 

Irena Dułak

 

Szklana

58/2, 15/22, 15/23, 15/13, 15/26, 15/27, 15/29, 15/30

budowa sieci wodociągowej z przyłączami wodociągowymi

nr sprawy:
B.6743.3969.2020.

z dnia 27.11.2020r.

   

484.

 

Energa - OPERATOR S.A.

 

Małkowo

160/53, 160/54, 160/55, 160/56, 160/57, 71/2, 160/19

budowa linii kablowej nn- 0,4 kV

nr sprawy:
B.6743.3970.2020.DW

z dnia 27.11.2020r.

 

29.01.2021R.

 

485.

 

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o.

Małkowo

179, 172/4, 172/5

gazociąg ś/c DN 63/90 PE

nr sprawy:
B.6743.3982.2020.DW

z dnia 30.11.2020r.

 

11.12.2020 r.

 

489.

 

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o.

Skrzeszewo

106/1, 147/1, 150/4, 147/2, 152/3, 147/3, 153/16, 153/21

gazociąg ś/c DN 63/90 PE

nr sprawy:
B.6743.3983.2020.MC

z dnia 30.11.2020r.

  14.12.2020r.

490.

 

Joanna Wolska

 

Potuły

173/10

projekt budowlany budynku rekreacji indywidualnej z prefabrykowanym żelbetowym, szczelnym zbiornikiem na nieczystości ciekłe o pojemności 10 m3

nr sprawy:
B.6743.3994.2020.MG

z dnia 27.11.2020r.

wycofano dnia 02.12.2020r.

 

 

491.

 

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o.

 

Smołdzino

57/5, 182/4, 101/2, 102/2, 153/6

budowa gazociągu średniego ciśnienia dn 63 PE zasilające budynki mieszkalne

nr sprawy:
B.6743.4015.2020.MC

z dnia 30.11.2020r.

 

22.12.2020r.

 

492.

 

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o.

Pępowo

21/29, 21/30, 21/31, 21/32, 21/33, 21/34

budowa sieci gazowej n/c dn110 PE i dn 90 PE

nr sprawy:
B.6743.4016.2020.DW

z dnia 01.12.2020r.

 

15.12.2020 r.

 

493.

 

Mariusz Skrzypkowski

 

Sierakowice

554, 908/3

budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku mieszalnego jednorodzinnego

nr sprawy:
B.6743.4021.2020.

z dnia 02.12.2020r.

   

494.

 

Spółka Komunalna Żukowo Sp.z o. o.

 

Pępowo

26/44, 28/1, 26/29, 17, 24/10, 24/8, 24/2, 23/2, 14/1

budowa sieci wodociągowej wod surowej

nr sprawy:
B.6743.4051.2020.DW

z dnia 04.12.2020r.

sprzeciw 20.04.2021r.

 

 

495.

 

Andrzej Toman

 

Skrzeszewo

136/13

budowa instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego

nr sprawy:
B.6743.4067.2020.

z dnia 07.12.2020r.

   

496.

 

Tomasz Wilczewski

 

Załęże

189/2, 93, 91/3, 91/4, 91/5, 91/6, 91/17

rozbudowa sieci wodociągowej oraz rozbudowa sieci kanalizacji ściekowej, budowa przyłączy wodociągowych oraz budowa przyłącza kanalizacyjnego

nr sprawy:
B.6743.4068.2020.MC

z dnia 07.12.2020r.

 

12.01.2021 r.

 

497.

 

Antoni Kowalkowski

 

Sierakowice

142/15

zewnętrzna i wewnętrzna instalacja gazowa

nr sprawy:
B.6743.4077.2020.

z dnia 08.12.2020r.

   

498.

 

Grzegorz Dąbrowski

 

Połęczyno

152/12

budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego, dwulokalowego wraz ze zbiornikiem na wody opadowe i szczelnym zbiornikiem na ścieki

nr sprawy:
B.6743.4080.2020.

z dnia 09.12.2020r.

   

499.

 

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o.

Puzdrowo

139

budowa sieci gazowej średniego ciśnienia o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 MPa

nr sprawy:
B.6743.4086.2020.

z dnia 09.12.2020r.

   

500.

 

Henryka Podymiak

 

Żukowo

81/7

budowa instalacji gazowej

nr sprawy:
B.6743.4105.2020.

z dnia 10.12.2020r.

   

501.

 

Anna Grochulska

 

Lniska

192/18

budowa instalacji gazowej

nr sprawy:
B.6743.4106.2020.IF

z dnia 10.12.2020r.

wniosek wycofany dnia 22.12.2020r.

 

 

502.

 

Edmund Pionk

 

Otomino

12/34

budowa instalacji gazowej

nr sprawy:
B.6743.4107.2020.MA

z dnia 10.12.2020r.

wycofanie wniosku 15.01.2021r.

 

 

503.

 

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o.

Pępowo

79, 81/27

budowa sieci gazowej dn110 Pe - niskiego ciśnienia

nr sprawy:
B.6743.4108.2020.DW

z dnia 10.12.2020r.

 

30.12.2020r.

 

504.

 

Spółka Komunalna Żukowo Sp.z o. o.

 

Banino

62/22, 65, 126/1, 127/5, 127/23, 127/46, 128, 170/90, 170/92

budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem kanalizacyjnym

nr sprawy:
B.6743.4109.2020.MC

z dnia 10.12.2020r.

 

28.12.2020r.

 

505.

 

Marzena i Mariusz Kreft

 

Miszewko

80/5

budowa instalacji gazu dla budynku usługowego (kat. XVII)

nr sprawy:
B.6743.4124.2020.

z dnia 11.12.2020r.

   

506.

 

Energa - OPERATOR S.A.

Podjazy

294, 295/7, 296, 315, 324, 326, 327, 328, 334, 335/1, 335/2, 336, 337, 338, 340, 341, 342, 343, 348/4, 348/7, 348/8, 351, 352, 356, 357, 358, 365, 403/1, 492, 493, 494

przebudowa linii elektroenergetycznej napowietrznej nn 0,4 kV

nr sprawy:
B.6743.4126.2020.

z dnia 11.12.2020r.

 

BŁĘDNIE ZAREJESTROWANE ZGŁOSZENIE

 

507.

 

Energa - OPERATOR S.A.

 

Podjazy

121, 409/1, 429, 430, 431, 432, 433/1, 433/3, 461, 462, 463, 464/1, 464/3, 464/4, 465, 466, 467, 482/1, 484/1, 484/2, 484/3, 485, 486/2

przebudowa linii elektroenergetycznej napowietrznej nn 0,4 kV

nr sprawy:
B.6743.4127.2020.DW

z dnia 11.12.2020r.

 

25.01.2021r.

 

508.

 

Energa - OPERATOR S.A.

 

Podjazy

357, 359, 362, 363/2, 366/2, 367, 403/1, 493, 494, 495/1, 496/2, 497/2, 498/1, 498/2, 499/1, 499/2, 499/4, 500, 547/20, 723/1, 724/1, 724/2

przebudowa linii elektroenergetycznej napowietrznej nn 0,4 kV

nr sprawy:
B.6743.4128.2020.

z dnia 11.12.2020r.

   

509.

 

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o.

Mezowo

124, 127

gazociąg średniego ciśnienia dn 63 PE

nr sprawy:
B.6743.4129.2020.MC

z dnia 11.12.2020r.

 

15.01.2021r.

 

510.

 

Beata i Przemysław Hamot

 

Dzierżążno

300/30, 302/63, 300/26, 301/2

budowa sieci wodociągowej oraz projekt przyłącza wodociągowego

nr sprawy:
B.6743.4130.2020.HŻ

z dnia 11.12.2020r.

 

25.01.2021r.

 

511.

 

Grzegorz Szydełko

Skrzeszewo

339/19

wykonanie ziemnej instalacji gazowej do istniejącej skrzynki gazomierzowej (istniejące przyłącze) do pomieszczenia kotłowni w budynku jednorodzinnym

nr sprawy:
B.6743.4151.2020.IF

z dnia 14.12.2020r.

WNIOSEK WYCOFANO

12.01.2021

 

 

512.

 

Hanna Wysiecka

 

Barniewice

1051

rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego

nr sprawy:
B.6740.4154.2020.MG

z dnia 14.12.2020r. 

 

10.02.2021r.

 

512.

 

 

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o.

 

Borcz

149/4, 308, 157/3, 158/5, 23, 1/103, 1/98, 1/102, 1/101, 3, 4, 5, 7, 20, 19/1, 21, 305, 18/5, 26/3, 306/78, 18/2, 18/8, 15, 14, 8/4, 12, 11, 36/1, 281/33, 41, 160/11

Skrzeszewo Żukowskie

473/1

budowa gazociągu średniego ciśnienia PEdn 160/63

nr sprawy:
B.6740.4253.2020.DW

z dnia 14.12.2020r

 

13.04.2021

513.

 

 

Karolina i Łukasz Podlińscy

Chwaszczyno

28/6

budowa domu mieszkalnego jednorodzinnego wraz z zagospodarowaniem terenu, zbiornikiem na nieczystości bytowe oraz zbiornikiem na wody opadowe

nr sprawy:
B.6740.4349.2020.IP

z dnia 29.12.2020r.

DECYZJA SPRZECIW

03.03.2021r.

 

514.

 

Dominika Jeżdżewska

 

Tuchom

55/28, 55/26, 55/40

budowa sieci wodociągowej, przyłącza wodociągowego oraz przyłącza kanalizacji deszczowej na terenie działek w miejscowości Tuchom

nr sprawy:
B.6740.4363.2020.HŻ

z dnia 30.12.2020r.

 

22.02.2021

 

 

Wytworzył:
Paweł Pioch
Udostępnił:
Kwidziński Tomasz
(2015-06-30 08:19:32)
Ostatnio zmodyfikował:
Dułak Alicja
(2021-12-17 14:34:26)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 2158926