☰ Menu Prawe Menu ☰
Wersja archiwalna (stan na dzień 09.01.2022 r.)
Herb Powiatu Kartuskiego

Czwartek 12.05.2022

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

WYDAWANIE WYPISU I WYRYSU Z EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW

1.1. WYDAWANIE WYPISU I WYRYSU Z EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW

 

 

Wydawanie wypisu wyrysu z ewidencji gruntów i budynków

Opłaty za dokument w postaci

drukowanej

elektronicznej

Uproszczony wypis z rejestru gruntów (do celów informacyjnych)

15,00 zł /działka

15,00 zł /działka

Wypis z rejestru gruntów (z klauzulą - „Dokument niniejszy jest przeznaczony do dokonywania wpisu dw księdze wieczystej”)

50,00 zł /jednostka rejestrowa gruntu

40,00 zł /jednostka rejestrowa gruntu

Wypis z rejestru gruntów oraz wyrys z mapy ewidencyjnej (z klauzulą - „Dokument niniejszy jest przeznaczony do dokonywania wpisu dw księdze wieczystej”)

150,00 zł / jednostka rejestrowa gruntów

140,00 zł / jednostka rejestrowa gruntów

Wypis z rejestru gruntów bez danych osobowych (do celów informacyjnych)

30,00 / jednostka rejestrowa gruntów

24,00 / jednostka rejestrowa gruntów

Wypis z rejestru budynków lub wypis z rejestru lokali (z klauzulą - „Dokument niniejszy jest przeznaczony do dokonywania wpisu dw księdze wieczystej”)

30,00 zł / jednostka rejestrowa budynku albo lokali.

25,00 zł / jednostka rejestrowa budynku albo lokali.

Wypis z kartoteki budynku lub wypis z kartoteki lokali (z klauzulą - „Dokument niniejszy jest przeznaczony do dokonywania wpisu dw księdze wieczystej”)

20,00 zł / pozycja kartoteki budynku albo lokali

15,00 zł / pozycja kartoteki budynku albo lokal

Wyrys z mapy ewidencyjnej (z klauzulą - „Dokument niniejszy jest przeznaczony do dokonywania wpisu dw księdze wieczystej”)

110,00 / jednostka rejestrowa gruntów

105,00 / jednostka rejestrowa gruntów

 

Opłaty naliczane są zgodnie z art. 40d ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne – załącznik do ustawy.

 

Opłaty należy dokonać po otrzymaniu Dokumentu Obliczenia Opłaty.

W Wydziale Geodezji istnieje możliwość uiszczenia wpłaty na miejscu poprzez terminal płatniczy.

 

Wymagane dokumenty:

- wniosek o wydanie wypisu/wypisu i wyrysu/ wyrysu z ewidencji gruntów (formularz EGiB – do pobrania(.doc)(.pdf) podpisany własnoręcznie bądź opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym;

- dokument potwierdzający tożsamość (np. dowód osobisty), w przypadku osób prawnych dokument potwierdzający osobowość prawną oraz legitymację osoby fizycznej do reprezentowania osoby prawnej (np. pełnomocnictwo, wyciąg z KRS);

- pełnomocnictwo udzielone przez właściciela nieruchomości (oryginał bądź potwierdzony za zgodność z oryginałem).

Wytworzył:
Udostępnił:
Klinkosz Waldemar
(2019-09-23 14:36:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Klinkosz Waldemar
(2020-08-25 09:18:15)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 2158926